nieuws

Aanleg autosnelweg Hoogeveen-Emmen later dan gepland

bouwbreed Premium

De aanleg van het tweede gedeelte van autosnelweg Hoogeveen-Emmen verloopt verre van voorspoedig. Een aantal grondeigenaren heeft Rijkswaterstaat via een grondmakelaar laten weten haar bod te laag te vinden. Door deze tegenwerking zullen de werkzaamheden pas op zijn vroegst begin 1998 ke beginnen.

Het bestek van het 17 km omvattende gedeelte ligt al klaar. Volgens de oorspronkelijke planning zou de uitvoering dit voorjaar zijn aangevangen.

Rijkswaterstaat probeert nu door onderhandelingen tot overeenstemming te komen over de grondaankoop. “Bovendien ke we pas een onteigeningsprocedure starten als er behoorlijke onderhandelingen zijn geweest” aldus poleider L. van der Hof van Rijkswaterstaat. “Wij hopen eind dit jaar de gronden te verwerven en een aanbestedingsdatum te hebben. Als wij begin 1998 ke beginnen moet het hele weggedeelte voor 2000 gereed ke zijn.”

Het in totaal 22 km lange traject is nu nog een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en moet de komende jaren worden getransformeerd tot autosnelweg. De eerste vijf kilometer zijn nagenoeg gereed. In september legt een combinatie van aannemers hieraan de laatste hand.

Reageer op dit artikel