nieuws

Zweden promoot oude bouwambachten

bouwbreed Premium

Zeventig regionale demonstratiepoen moeten in Zweden de belangstelling voor met verdwijning bedreigde ambachtelijke bouwtechnieken en materialen levend houden. De poen zijn het concrete resultaat van het programma ‘Traditie en Bouwproductie’ van het rijk in samenwerking met provinciale overheden, architecten, musea en partners uit de bouwwereld. Het arbeidsministerie heeft voor het programma 30 miljoen kronen (zo’n f. 8 miljoen) beschikbaar gesteld.

De opzet is, dat de poen fungeren als inspiratiebron voor met name mensen die met plannen rondlopen voor qua milieu duurzame woningbouw. Het programma omvat onder meer bouwvoorlichtingscentra, maar ook initiatieven op het gebied van kennisoverdracht, opleiding en leermiddelenontwikkeling. Daarnaast gaat het om een reeks ambachtelijk interessante bouwwerken, waarvan de onderhoudsactiviteiten toegankelijk zijn voor het publiek.

Reageer op dit artikel