nieuws

Zwakke Euro bedreiging voor ‘kleine’ pensioenen

bouwbreed

Mensen met de laagste pensioenen zijn de eerste slachtoffers als de Euro te zwak wordt. Dat is al het geval bij een procentpunt extra inflatie. Een voortdurende strakke begrotingsdiscipline en geen gesjoemel met toelatingscriteria voor de Euro moeten dat voorkomen.

Dit zei de bestuursvoorzitter van het Bedrijfspensioenfonds voor het schildersbedrijf J. van der Worp bij de onthulling van het ‘Monument voor de Euro’ nabij het Drielandenpunt. Het pensioenfonds schonk de gemeente Vaals dit kunstwerk dat is geplaatst bij een winkelcentrum dat eigendom is van het Bpf-schilders.

Volgens Van der Worp zijn het vooral en als eerste de mensen met een klein pensioen die de gevolgen voelen van een zwakke Euro. Door een stijgende inflatie wordt de financiele basis van de pensioenfondsen uitgehold en de houdbaarheid van het op kapitaaldekking gebaseerde Nederlandse pensioensysteem ondergraven. Als enige land in Europa heeft Nederland een dergelijk systeem. Elders worden pensioenen via een omslagstelsel uit de staatskassen gefinancierd.

Premieverhogingen

Volgens Van der Worp is het zeker bij bedrijfstakpensioenen in de uitvoerende sector nauwelijks mogelijk premieverhogingen door te voeren. Pensioenuitbetalingen moeten voor een belangrijk deel komen het rendement op beleggingen. De financieringsgrondslag van Bpf’en is daarbij minder sterk dan het belegd vermogen doet vermoeden. Stijgende inflatie is dan ook al bij lage percentages een bedreiging voor de financiele gezondheid van dergelijke fondsen.

“Een zwakke Euro is funest voor de pensioenvoorzieningen die we in Nederland kennen. Dat is al het geval bij een procent extra inflatie. Door een strakke begrotingsdiscipline en wederzijds begrip tussen werkgevers en werknemers is Nederland er de laatste jaren in geslaagd de inflatie tot een zeer laag niveau terug te brengen. Die prestatie mag niet teniet worden door een Euro die zwak begint of op termijn zwak wordt”, zo zei Van der Worp.

Reageer op dit artikel