nieuws

Zuid-Holland op bres voor vernieuwing kleine steden

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen dat er tussen 2000 en 2010 tenminste f. 200 miljoen beschikbaar komt voor stadsvernieuwing in kleinere steden en uitbreiding van de woningvoorraad in gebieden als de Leidse regio en de Drechtsteden.

Het stadsvernieuwingsbeleid van het Rijk voorziet tot 1999 in jaarlijkse bijdragen aan de grote steden en provincies. Over de periode daarna bestaat nog onzekerheid. Een voorlopige rijksstandpunt ligt wel vast in de ontwerp-nota ‘Stedelijke Vernieuwing’ van staatssecretaris Tommel.

“Daarin gaat veel aandacht naar de problemen van onze grote steden. Maar ook in de kleinere steden en dorpen zijn er achterstanden en sociale problemen. Die kan juist de provincie oplossen met haar ‘kleine stedenbeleid’, aldus gedeputeerde Jaap Wolf. In dit verband noemde hij plaatsen als Katwijk, Leerdam en Schoonhoven.

In de ontwerp-nota van Tommel wordt voorgesteld een aantal rijkssubsidieregelingen samen te voegen tot een volkhuisvestingsbudget. Ook de nieuwbouw op Vinexlocaties valt daar onder. Landelijk komt er dan volgens deze nota in de periode tussen 2000 en 2010 ongeveer f. 8 miljard beschikbaar, zo’n f. 800 miljoen per jaar dus.

Voor gedeputeerde Wolf is dat echt het minimum. “Het zal nog veel inspanning vergen om onze steden en dorpen na de eeuwwisseling leefbaar te houden. De komende jaren zullen ongetwijfeld laten zien dat daar meer geld voor nodig is”.

Reageer op dit artikel