nieuws

Verplaatsing geeft ruimte voor bouw 4000 woningen IJsselstein en Montfoort steggelen over zendmasten

bouwbreed

Twee van de drie radiozendmasten in IJsselstein moeten plaatsmaken voor de bouw van 4000 woningen. Dat vinden IJsselstein en het college van GS van de provincie Utrecht die de beide masten naar een locatie ten westen Montfoort willen verplaatsen. IJsselstein betaalt hiervan de kosten die op f. 11 miljoen zijn geraamd. Montfoort is woedend en voelt zich het slachtoffer van een planologische misser van buurgemeente IJsselstein. De gemeente weigert dan ook aan de verplaatsing mee te werken.

De bouw van in totaal 4000 woningen op de locatie Zenderpark aan de zuidzijde van IJsselstein is in volle gang. Dit gebeurt in de schaduw van een drietal zendmasten van de Nozema. Twee daarvan hebben een vermogen van 120 kW terwijl de derde mast door het ministerie van Binnenlandse Zaken alleen in geval van een ramp wordt gebruikt. Deze laatste zender vormt voor IJsselstein dan ook geen probleem. Sinds de realisering van de nieuwbouwlocatie in zicht is wil IJsselstein juist van de twee werkende zenders af. Rond de masten zitten veldsterktes varierend van tien tot een volt, die storing van elektrische en elekronische apparaten veroorzaken. “Wij hebben het dan ook wenselijk gevonden die masten te verplaatsen”, aldus drs. Th.E.M. Wijte, burgemeester van IJsselstein.

De provincie steunt deze wens en heeft vorig jaar een werkgroep in het leven geroepen om een nieuwe locatie voor de zendmasten te vinden. “Uiteindelijk”, zo licht gedeputeerde ruimtelijke ordening mevrouw mr. Korthuis-Elion toe, “hebben we het hier over een probleem dat niet eindigt bij de gemeentegrenzen, omdat de invloed van de zenders ook niet bij de grens ophoudt.”

Montfoort

Onder haar leiding is als meest geschikte locatie een plekje ten westen van het reservaatsgebied in de gemeente Montfoort gevonden. De twee zenders komen dan tussen de kernen Benschop en Montfoort te staan. In een straal van 1700 meter rondom de huidige masten wonen ongeveer 8500 mensen. Bij de locatie die nu wordt voorgesteld zijn het er nog maar 500. Daarbij gaat het om de uiterste randen van de bebouwing van Benschop en Montfoort.

Voorlichting

De provincie heeft voor de verplaatsing een uitgebreid voorlichtings- en inspraaktraject op touw gezet. Pas in oktober van dit jaar nemen Gedeputeerde Staten een beslissing. Deze procedure is ook het enige waar J.C. de Jong, burgemeester van Montfoort, de handen voor op elkaar krijgt. Voor de inhoud van het besluit zegt hij weinig waardering te hebben. De Jong vindt het maar raar dat IJsselstein een bouwlocatie gaat ontwikkelen terwijl het van tevoren weet dat de masten problemen opleveren. “Een planologische misser”, aldus De Jong. Montfoort houdt verder vol dat de verplaatsing van de masten wenselijk maar niet noodzakelijk is en dat IJsselstein zijn eigen problemen maar moet oplossen. Een houding die door gedeputeerde Korthuis niet in dank wordt afgenomen. “Nogmaals”, zo benadrukt zij, “de problemen van de zendmasten zijn grensoverschrijdend. Daar hebben we allemaal mee te maken.”

Schaderegeling

De Jong: “Als de provincie besluit de zenders te verplaatsen, dient volstrekt helder te zijn wie uiteindelijk aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade en volgens welke procedure die vergoed zal worden.” Gedeputeerde Korthuis zegt dit standpunt te delen. Momenteel wordt er aan een schaderegeling gesleuteld. In principe draait in haar visie IJsselstein op voor zowel de kosten van de verplaatsing als het betalen van de schade. Met de verplaatsing is ruim f. 11 miljoen gemoeid. Een bedrag dat IJsselstein volgens Wijte “van harte” op tafel legt. Over het uitbetalen van schadebedragen is de burgemeester echter een stuk gereserveerder: “Het zal allemaal niet zo’n vaart lopen. We moeten de gevolgen van de zendmasten ook niet overdrijven. En er is ook nog een Nozema waar we mee moeten onderhandelen.” De Jong zegt weinig vertrouwen in IJsselstein te hebben. “De kopers van de woningen op Zenderpark zijn nu verplicht te verklaren geen schadeclaim in te dienen bij de gemeente IJsselstein, als mocht blijken dat zij hinder ondervinden van de zenders. Als IJsselstein een dergelijke verklaring eist van haar eigen nieuwe inwoners, zal zij dan genegen zijn schade te vergoeden van anderen?”, aldus de bezorgde burgervader van Montfoort.

Zowel Korthuis als Wijte verwachten dat de verplaatsing nog voor het jaar 2000 zal zijn uitgevoerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels