nieuws

Vakbonden eisen eerherstel voor ambtenaren Zaanstad

bouwbreed

De ambtenarenbonden ABVA/KABO, NOVON en CFO eisen dat de gemeenteraad van Zaanstad volgende week donderdag (26 juni) uitdrukkelijk zijn vertrouwen uitspreekt in de medewerkers van de Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken. Die zijn door een aantal fracties beticht van strafrechtelijke feiten en/of ambtsmisdrijven. De bonden zijn door die beschuldigingen in hun wiek geschoten.

De problemen die in Zaanstad gerezen zijn, vloeien voort uit de vaststelling (eind vorig jaar) van het bestemmingsplan Sluispolderkop. Het betreft de planologische invulling van een gebied in Zaandam, gelegen tussen het Noordzeekanaal en bedrijventerrein Achtersluispolder. Op het allerlaatste moment moesten aan dat bestemmingsplan nog bepalingen worden toegevoegd, om het creeren van een 30-tal ligplaatsen ten behoeve van watersportvereniging Bruynzeel mogelijk te maken. Die had een onderkomen in een zijkanaal van het Noordzeekanaal, bij de voormalige vuilverbrandingsinstallatie van Zaanstad.

Als gevolg van de aanleg van een nieuwe weg van Zaanstad naar Beverwijk moest de watersportvereniging verhuizen, omdat de met hoge masten uitgeruste boten geconfronteerd werden met een vaste brug. Er onderdoor varen was vrijwel onmogelijk.

De gemeente had de vereniging een nieuwe accommodatie toegezegd. Ze meende die gevonden te hebben in het gebied Sluispolderkop, bij een daar al gevestigde jachtwerf. Het al in procedure gebrachte bestemmingsplan moest daartoe op het nippertje nog weer worden gewijzigd.

Dat gebeurde. Maar onduidelijk is wanneer. Toen de gemeenteraad het plan vaststelde stond er niets in over het realiseren van een jachthaven voor de watersportvereniging. Dat kwam onlangs aan het licht toen er officieel bezwaar werd gemaakt tegen het afgeven van een bouwvergunning voor aanleg van de ligplaatsen.

De gemeenteraad ontstak in woede toen duidelijk werd dat na formele vaststelling nog passages aan het bestemmingsplan zijn toegevoegd die elke rechtsgrond missen, waardoor de bouwvergunning ook ten onrechte is verstrekt. Dat leidde tot ernstige beschuldigingen aan het adres van de ambtenaren. Die werden publiekelijk verdacht van malversaties (lees: wellicht omkoping).

Misverstanden

“Die beschuldigingen missen elke grond”, zegt Bert Valk van de CFO. Volgens hem zijn er “als gevolg van een reeks misverstanden fouten gemaakt. Intern onderzoek door de directeur van de dienst toont aan dat het om een niet bewust gemaakte fout gaat”. Voor de bonden reden om van de gemeenteraad te eisen dat zij de beschuldigingen intrekt en onvoorwaardelijk vertrouwen uitspreekt in de ambtenaren van Zaanstad.

“Als er nou grote financiele en particuliere belangen hadden gespeeld, dan kun je je nog voorstellen dat er zulke beschuldigingen worden geuit. Maar dat was hier absoluut het geval niet. De gemeente moest snel iets regelen om een gemeentelijk probleem op te lossen. Private partijen met commerciele belangen waren niet in het geding”, aldus Valk.

Volgens de bonden is de gemaakte fout het gevolg van de ‘hoge werkdruk bij de betreffende dienst’. En die is weer het gevolg van bezuinigingen en reorganisaties: “Daar hebben we in het verleden herhaalde malen voor gewaarschuwd. Maar er is door de gemeenteraad nooit naar ons geluisterd.”

Reageer op dit artikel