nieuws

Vakantiehuisjes in stroomgebied Maas mogen niet gebouwd

bouwbreed

Er mogen geen vakantiewoningen worden gebouwd aan de Kop Hatenboer in Roermond. Dat heeft de Raad van State in Den Haag bepaald. De gemeente Roermond was daar samen met initiatiefnemer Aqua Terra in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank van Roermond waarin de verleende bouwvergunning werd vernietigd.

Roermond heeft in april 1995 vergunning verleend voor de bouw van 74 vakantiewoningen aan de Kop Hatenboer, vooruitlopend op een wijziging van het bestemmingsplan. De inspecteur van de Ruimtelijke Ordening in Limburg ging daartegen in beroep bij de rechtbank, omdat hij van mening was dat de capaciteit van de bedding van de Maas zou afnemen.

De rechtbank vernietigde de bouwvergunning op formele gronden. De Raad van State ondersteunt die opvatting en vindt bovendien dat de gemeente de bouwvergunning niet had mogen verlenen. Het was de gemeente immers dat er beleid op komst was om bouwen in het stroomgebied van de grote rivieren zoveel mogelijk tegen te gaan. Aanleiding voor het ontwikkelen van dit beleid zijn de overstromingen eind 1993/begin 1994 en in januari 1995.

De gemeente Roermond stelt dat op het moment van de vergunningverlening nog niet duidelijk was wat het beleid zou worden. Roermond vindt dat de bouw van de recreatiewoningen nog altijd mogelijk moet zijn. Het terrein aan de Kop van Hatenboer is immers al opgehoogd voor de bouw.

De Raad van State is het daar niet mee eens en heeft de uit spraak van de rechtbank bevestigd.

Reageer op dit artikel