nieuws

Uitzendkrachten ondanks verbod al op de steigers

bouwbreed

Officieel is het nog niet toegestaan: uitzenden in de bouw. Uitzendbureau Start Bouw heeft echter al zestig bouwvakkers op de steigers staan. En ook andere uitzendbureaus trekken zich weinig aan van het officieel nog steeds in de sector geldende uitzendverbod.

Volgens de afspraken in de jongste bouw-cao mogen uitzendbureaus sinds 15 mei jl. experimenteren met het uitzenden van bouwplaatspersoneel. De uitzendbureaus moeten echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze over een inschrijfnummer beschikken bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, er moet geld worden afgedragen voor de bedrijfstakeigen regelingen van de bouw (vut en vakopleiding etcetera) en men moet officieel ontheffing van het uitzendverbod aanvragen bij het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening.

Aan deze laatste voorwaarde kan nog geen enkel uitzendbureau voldoen. Het CBA mag namelijk pas ontheffing verlenen als sociale partners in de bouw het eens zijn over de voorwaarden van het uitzendexperiment.

Hoewel deze partijen zeggen er op ‘punten en komma’s na’ uit te zijn, zijn er nog geen definitieve voorwaarden vastgesteld. Het geschilpunt blijkt de evaluatie van het experiment te zijn. AVBB en bouwbonden hebben hier tot nog toe geen overeenstemming over ke bereiken, maar verwachten dit op 11 juni ‘af te kaarten’.

Tot die tijd, zo stelt de bouwbond FNV in een brief aan zijn districtskantoren, is het niet toegestaan dat uitzendbureaus al uitzenden in de bouw.

Overleg

Uitzendbureau Start denkt daar anders over. “In een op 15 mei gehouden overleg tussen marktpartijen en sociale partners is een mondelinge overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder mag worden uitgezonden”, zo zegt directeur Dirk Speksnijder van Start Bouw. “Wij beschouwen dat als een bindende overeenkomst. We gaan niet wachten op de punten en de komma’s. Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is een concept-overeenkomst ook een overeenkomst, en hoeft niet per se gewacht te worden tot er getekend is.”

Vice-voorzitter Bram Visser van de bouw- en houtbond FNV vindt dat Start Bouw in overtreding is. “Wat Start doet mag niet. Ze overtreden het nog steeds geldende uitzendverbod in de bouw. Hoewel dat wel meer gebeurt zijn wij verplicht een en ander te melden bij het CBA, dat vervolgens maatregelen moet nemen.”

De vakbond vindt het niet netjes dat Start ‘aan de haal gaat’ met een principe-akkoord. “Ze hadden beter even ke wachten tot de definitieve overeenkomst is gesloten. Het gaat slechts nog om enkele interpretatieverschillen tussen werkgevers en werknemers. Tot die tijd mag er gewoon nog niet worden uitgezonden. Als die regels worden overtreden is het onze plicht ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt”, aldus Visser.

Combinatie cao’s

Een onderliggend probleem bij het uitzenden van bouwplaatspersoneel blijkt het combineren van de uitzend-cao en de bouwcao, dat nodig is om afdrachten aan de bedrijfstak-eigen regelingen te bewerkstelligen. Tijdens de presentatie van zijn jaarverslag riep de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU) de politiek gisteren op de uitzend-cao voorrang te geven boven andere cao’s. “Kennelijk vindt de vakbeweging dat uitzendkrachten niet onder een eigen cao moeten vallen, maar onder de cao van de bedrijfstak waarin zij worden uitgezonden, getuige ook de recente harde eis van de vakbeweging dat in de afbouw- en afwerksector de inleen-cao wordt toegepast.” De ABU zegt dit ongewenst en onbegrijpelijk te vinden.

Meer over uitzenden in de bouw op pagina’s 7 en 9

Reageer op dit artikel