nieuws

Tweeverdieners grote markt voor duurdere koopwoning

bouwbreed Premium

Een kwart van alle 2,8 miljoen huishoudens, waarvan de hoofdkostwinner jonger is dan 65 jaar, wil binnen twee jaar verhuizen. Als de tweeverdieners hun koopplannen uitvoeren, betekent dit een toename van 90.000 huishoudens in de koopsector. Zestig procent hiervan richt zich op woningen in de categorie boven f. 225.000. De animo voor een koopwoning is bij de eenverdieners even groot. Zij orienteren zich evenwel vaker in goedkopere prijsklassen.

Klopt het gebruikelijke beeld van tweeverdieners wel? Die vraag stond centraal in het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) naar het gedrag van tweeverdieners op de woningmarkt. De vraag is van belang omdat bij een voortzetting van de huidige trend het aantal huishoudens met een dubbel inkomen in de tweede helft van dit decennium met 340.000 toeneemt.

Het EIB komt in het onderzoeksrapport ‘Tweeverdieners en hun huisvesting’ tot de – voorspelbare – conclusie dat tweeverdieners inderdaad meer geld aan huisvesting uitgeven. Eenverdieners betalen maandelijks ongeveer f. 530 huur. Tweeverdieners komen uit op circa f. 610 netto. In de koopsector zijn de woonlasten van eenverdieners f. 595 en f. 670 voor de tweeverdieners.

Per huishouden hebben de tweeverdieners jaarlijks circa f. 64.000 te besteden. 176.000 Huishoudens met dubbele inkomens zijn in een verhoudingsgewijs te goedkope huurwoning gehuisvest.

Ongeveer 100.000 tweeverdienende huishoudens zeggen een grote voorkeur te hebben voor vrijstaande eengezinshuizen. Ook woningen met meer dan vijf kamers zijn zeer in trek bij 28.000 verhuisgeneigde huishoudens met een dubbel inkomen. Dat er tevens groot belang aan een grote huiskamer wordt gehecht, zal niemand verbazen.

Het EIB signaleert vier hoofdredenen voor het zoeken naar een andere woning, zowel bij de een- als bij de tweeverdieners. In afnemende mate van belangrijkheid: een te kleine woning; men wenst een koopwoning; men wil dichter bij het werk wonen; of verandering van werkkring en een onaantrekkelijke woonbuurt.”

Aandachtsgroep

Het EIB wijst er overigens op dat niet alle tweeverdieners over een kam ke worden geschoren. Er is in ieder geval een aanmerkelijk verschil tussen huishoudens waarvan beide partners een volledige en goed betaalde betrekking hebben en tweeverdieners die op basis van het minimuminkomen in deeltijd werken. Voor de eerste categorie wordt de bestaande voorraad geherstructureerd en sterk rekening gehouden bij de invulling van de Vinex-locaties; de tweede groep valt onder de sociale taakstelling van de volkshuisvesting. Bijna 100.000 huishoudens met een tweevoudig inkomen behoren tot de zogenoemde aandachtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid.

Reageer op dit artikel