nieuws

Tweede fase sanering Griftpark afgesloten

bouwbreed

Het riviertje De Biltsche Grift stroomt weer door het Griftpark in Utrecht. Sinds april 1994 was die mogelijkheid geblokkeerd omdat toen werd besloten het sterk vervuilde park te gaan saneren. Donderdag kon de tweede fase van die sanering met de openstelling van de Biltsche Grift worden afgesloten.

De sanering van het Griftpark (geschatte koten f. 300 miljoen) begon met het aanbrengen van een meer dan 1200 meter lange en tot 65 meter diepte reikende schermwand om de verontreiniging heen. Dat werk werd als eerste fase in 1995 opgeleverd. Daarna is de ondiepe verontreiniging buiten de schermwand afgegraven en is schone grond teruggestort.

Tot het eind van dit jaar wordt gewerkt aan het aanbrengen van een isolatie- en herinrichtingslaag op de verontreinigde grond binnen de schermwand. Deze isolatielaag zorgt ervoor dat de verontreiniging niet naar boven kan komen.

Op de herinrichtingslaag wordt het nieuwe park aangelegd. De inrichting van het nieuwe Griftpark zal naar verwachting zomer 1998 klaar zijn. Met de openstelling van De Biltsche Grift door wethouder Van der Steenhoven van Utrecht en gedeputeerde Smink van de provincie is nu de tweede fase van het saneringsproces afgesloten.

Reageer op dit artikel