nieuws

Subsidie voor Friese dorpsvernieuwing

bouwbreed

GSt van Friesland heeft subsidie toegekend aan totaal acht dorpsvernieuwingspoen in hun provincie. Daarmee is een bedrag van f. 1,71 miljoen gemoeid.

De grootste bijdrage (vijf ton) gaat naar St. Annaparochie voor de herinrichting van de Van Harenstraat. De gemeente Makkum kan rekenen op f. 400.000 ten behoeve van de herinrichting van het gebied rond de visafslag.

Andere bijdragen zijn f. 150.000 voor herinrichting van de Bartemerwei in Surhuizen, f. 140.000 voor de herinrichting van de Dellen in Surhuisterveen en f. 117.000 voor herinrichting van de Brinkstraat in Oosterwolde.

Bolsward krijgt nog eens f. 119.000 voor de herstructurering van de Stoombootkade/Gasthuissingel. Vorig jaar trok GS voor dit po al f. 475.000 uit.

Tenslotte wordt f. 50.000 beschikbaar gesteld voor overplaatsing van een milieubelastend bedrijf in Oudebildtzijl.

Reageer op dit artikel