nieuws

Strakkere afspraken Friese woningbouw

bouwbreed Premium

Het Rijk, de provincie, alle Friese woningcorporaties en 18 gemeenten in Friesland gaan strakkere afspraken maken over nieuwbouwpoen. Doel is om de nieuwbouw beter af te stemmen op de bestaande woningvoorraad in Friesland.

De partijen hebben een intentieverklaring getekend waarin ze hebben afgesproken nog dit jaar concrete afspraken te maken. De afspraken hebben betrekking op het beheersbaar maken van nieuwbouw. Een deel van het aanbod van de nieuwbouw kan worden ondervangen met renovatie van bestaande gebouwen.

Het Rijk is content met de Friese aanpak. De afspraken leiden tot meer evenwicht op de woningmarkt. Het ontbreken van dat evenwicht leidt tot verpauperde wijken en hogere kosten voor de corporaties.

Niet alle Friese gemeenten doen mee. Dertien hebben het convenant niet ondertekend omdat ze de bestaande regelingen voldoende vinden of omdat ze zich niet ke vinden in de provinciale nieuwbouwrichtlijnen.

Reageer op dit artikel