nieuws

SP vreest extra kosten Noord-Zuidlijn

bouwbreed

De Socialistische Partij wil van de gemeente Amsterdam duidelijkheid over de financiering van de aanleg van de nieuwe metrolijn in Amsterdam. Volgens de Amsterdamse fractie is het onzeker of het Rijk 95 procent van de totale kosten gaat betalen.

Inmiddels worden de kosten geraamd op bijna f. 2 miljard gulden. De rijksoverheid neemt weliswaar 95 procent voor haar rekening, maar de SP vreest dat onverwachte meerkosten daar niet bij zijn inbegrepen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is die zorg onterecht. In het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport is f. 950 miljoen al ‘ingeboekt’. Dat de kosten hoger worden, is ook het Rijk bekend. Gekeken wordt hoe die extra kosten te dekken zijn, aldus de woordvoerder. De exacte rijksbijdrage wordt pas later vastgesteld als het ontwerp en de begroting van het po zijn getoetst.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) schrijft de Tweede Kamer dinsdag dat door aanleg van de Noord-Zuidlijn de kostendekkingsgraad en de exploitatie van het openbaar vervoer in Amsterdam verbeteren. Dat komt doordat “het vervoer van grote aantallen reizigers via deze snelle verbinding efficienter is dan via de bestaande, langzamere verbindingen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels