nieuws

SFB CAO-Regelingen druk met grote betalingsoperatie Ruim f. 1,5 miljard aan vakantiegeld uitgekeerd

bouwbreed Premium

Het zijn drukke tijden voor SFB CAO-Regelingen BV in Amsterdam. De uitbetaling van het vakantiegeld is in volle gang. Dat betekent voor de bouwvakkers een aanzienlijk bedrag op de giro- of bankrekening, en overwerk voor de afdeling rechten en declaraties die de ruim f. 1,5 miljard ‘de deur’ uit jaagt. “Het is dan ook jaarlijks de grootste betalingsoperatie binnen de SFB Groep”, zegt Peter Balfoort, manager van de afdeling niet zonder trots.

Ongeveer twintig medewerkers van de afdeling zitten met een headset op klaar om de telefonische vragen van klanten te behandelen. En die vragen laten via de computergestuurde telefooncentrale dezer dagen niet lang op zich wachten. Het telefoonnummer met de eindcijfers 4567 van de helpdesk van het Rechtenbeheer-systeem is dan ook bij menig werknemer in de bedrijfstak bekend. “Tijdens deze topdagen komen er zo’n 2000 telefoontjes binnen”, aldus Irene Bokma, teamleidster van het vakantiefonds. Naast dit fonds vallen ook het Risicofonds en het Scholingsfonds onder de werkzaamheden van de werkmaatschappij SFB CAO-Regelingen.

Sinds 1995 worden de vakantierechten giraal verwerkt. Daarvoor gebeurde dit nog voor via de plaatselijke vertegenwoordiger. “Zoals het nu gaat is het een hele verbetering in vergelijking met het oude systeem”, weet Peter Balfoort.

Wennen

Moest men in eerste instantie nog wennen aan het rechtstreeks uitbetaald krijgen van de vakantiegelden, die periode is volgens Irene Bokma nu wel voorbij. “We geven ook vrij veel informatie over de werking van het Rechtenbeheer-systeem. Dit gebeurt in de maandelijkse brochure waarbij in de te, informatie over de uitbetaling van het vakantiegeld is gegeven. We doen dat omdat we hebben gemerkt dat klanten het prettig vinden om daarover te worden geinformeerd.”

Desondanks krijgt de helpdesk nog een stoot aan telefoontjes te verwerken. De vraag die de medewerkers van de helpdesk het meest gesteld krijgen is of het geld al door de werkgever is overgemaakt. Irene Bokma: “Men wil weten of het allemaal in orde is en of ze het geld op tijd krijgen.”

Volgens de teamleidster geen vreemde gedachten. Immers, het gaat in de meeste gevallen om forse bedragen die tot zo’n f. 15.000 ke oplopen. “Dat betekent dat de betaling vaak voor meer dan alleen de vakantie wordt gebruikt. Men financiert er meubels of een auto van bijvoorbeeld. Dat moment van aanschaf wordt op de uitbetaling van het vakantiegeld afgestemd. Logisch dus dat men wel even informeert of het in orde is.”

Maar ook het feit dat er met het oude systeem nog wel eens wat mis ging, is een reden voor om even voorzichtig naar de voortgang te informeren. “Maar verder worden er ook de laatste gegevens zoals een adreswijziging of veranderingen in de bank- of girorekening doorgegeven.”

Snelheid

Was de afdeling in het verleden nog tot ver in augustus bezig met het verrichten van nabetalingen, ook die tijd ligt inmiddels lang achter hen. “De verwerking en uitbetaling is nu achter de rug. Deze weken staan in het teken van het geven van informatie en eventueel nog nabetalingen. Maar voor eind juni zakt het wel in. De tijd tussen de inning bij de werkgever en de rechtstreekse uitbetaling aan de werknemer wordt steeds korter.”

Overigens is het ophogen van de snelheid niet het enige doel waar de afdeling naar streeft. “We zoeken ons doel toch meer in het geven van een stuk kwaliteit, naar zowel de werknemers als ook de werkgevers. De medewerkers van de help-desk zijn daarop ook geinstrueerd. Als ze iemand aan de telefoon krijgen waaruit blijkt dat er iets niet klopt dan moeten we voorkomen dat die vervolgens met een rode kop aan het bureau van de werkgever komt te staan. Anderzijds is het zo dat mocht inderdaad blijken dat er iets mis is, men toch zelf bij de werkgever aan moet kloppen. We zijn geen partij, we beheren alleen de gelden. Overigens gebeurt het maar zeer incidenteel dat er iets niet goed is.”

Reageer op dit artikel