nieuws

Schandaal mega-po Curacao gaat doofpot in

bouwbreed

Het steekpenningenschandaal rond de Curacaose politicus Benny Demei neemt steeds grotere en onduidelijker vormen aan. Het Openbaar Ministerie in Willemstad bevestigde vorige week dat het onderzoek zich ook richtte op de gunningsprocedure voor de bouw van een f. 400 miljoen kostende energiecentrale in Willemstad. Maar dinsdag werd die uitspraak wonderlijk genoeg weer ingetrokken.

De belangen bij dit mega-po zijn zo groot dat het lijkt alsof het OM hier de vingers niet aan wil branden. Corruptie of niet, het po moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Eerder vielen onder meer Stork en het Rotterdamse Asean Brown Boveri Energieopwekking (ABB) uit de boot.

Persofficier van Justitie Gisella Veen-Jonkhout bevestigde vorige week dat is gesjoemeld bij de gunning van het zogeheten BOO (Build, Own and Operate)-po voor de bouw van een energiecentrale op het terrein van de Isla-raffinaderij op het eiland, een po van f. 400 miljoen waar Nederland f. 50 miljoen aan bijdraagt. Die ontboezeming kwam niet als een verrassing, maar het is voor het eerst officieel door Justitie bevestigd. Al langer deden geruchten de ronde dat ook bij de toewijzing van de bouwopdracht met geld geschoven zou zijn, zoals Cobouw in februari al schreef. Het po is nu toebedeeld aan het onbekende Amerikaans/Venezolaans/Colombiaans consortium Lancaster Distral dat geen ervaring op dit terrein heeft. Distral is een van de vijf oorspronkelijke kandidaten naast Asean Brown Boveri Energieopwekking, het Belgische Tractebel, het eerder buiten de boot gevallen Amerikaans/Italiaanse Konsyst en Stork, dat samen met Ballast Nedam en Heerema heeft ingeschreven. ABB was na Distral de laagste inschrijver.

Miljoenen zwendel

Veen-Jonckhout sprak vorige week nog van een miljoenenzwendel, waarbij naar verluidt een miljoen dollar onder tafel is geschoven in ruil voor informatie aan Distral over de inschrijfsom van de andere kanshebbers. Tientallen betrokkenen zijn gehoord, waaronder de Curacaose gezaghebber Stanley Betrian. Demei, die in de BOO-commissie zat die moest beslissen over de gunning, zou fors aan de gunning aan Distral verdiend hebben.

Geen onderzoek

Terwijl het er op leek dat alle andere betrokkenen bij de BOO-zaak de duimschroeven werden aangedraaid, deed zich dinsdag een verrassende wending voor: een nerveuze Veen-Jonckhout verklaarde opeens dat er toch geen onderzoek naar het BOO-po gaande is. Niemand op Curacao die dat gelooft. Het heeft er alle schijn van dat het Openbaar Ministerie vanuit de politiek en door machtige zakenlieden onder druk is gezet om de bouw van de BOO-centrale, die van essentieel belang is voor de economie op het eiland, niet te vertragen.

Mochten er bewijzen worden gevonden dat er steekpenningen onder tafel zijn geschoven inzake de gunning van de bouw van de BOO-centrale op het Isla-terrein, dan is het van oorsprong Zweeds/ Zwitserse Asean Brown Boveri (ABB) uit Rotterdam de eerste gegadigde om de klus van de Nations Lancaster Distral Group Constellation over te nemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels