nieuws

SBR-rapport geeft kwaliteitseisen universeel stelkozijn

bouwbreed

De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft het rapport ‘Kwaliteitseisen voor kozijnaansluitingen’ uitgebracht. Het is een samenvatting van de resultaten van een onderzoek dat samen met de brancheorganisaties van kozijnfabrikanten is uitgevoerd. Het onderzoek, dat ongeveer een jaar geleden werd afgesloten, had als doel het ontwikkelen van een ‘innovatief concept voor demonteerbare en uitwisselbare aansluitingen van kozijnen op de meest gangbare gevelconstructies’. Een aanzet tot een universeel stelkozijn dus.

Het rapport kan worden gezien als een pakket van technische randvoorwaarden en prestatie-eisen. Er zijn twee stappenplannen uitgewerkt: een voor het ontwikkelen van nieuwe bouwkundige aansluitingen en een voor de ontwikkeling van kozijnaansluitingen. Er is ook een selectie gemaakt van de meest kansrijke aansluitsituaties, op basis waarvan een of meerdere prototypen ke worden ontworpen.

Het rapport kost f. 25 en kan worden besteld bij de SBR, Postbus 1819, 3000 BV Rotterdam, telefoon 010-4114111.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels