nieuws

RWS blijft ISO-certificaat van gww-bedrijven eisen

bouwbreed

Rijkswaterstaat blijft in bestekken certificatie van gww-bedrijven op basis van de kwaliteitssystemen ISO 9001 en 9002 eisen. Er wordt dus niet overgegaan op een geschiktheidseis gebaseerd op nog op te stellen beoordelingsrichtlijnen voor kwaliteitssystemen.

Dit zei ir. P. Kieft, lid van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat, gisteren in Utrecht op de Kwaliteitsdag Rijkswaterstaat ’97 in Utrecht. De kwaliteitsborging die Rijkswaterstaat sinds 1 januari dit jaar van opdrachtnemers eist moet worden gedragen door een kwaliteitssysteem bij de opdrachtnemers. Dat systeem is gecertificeerd op basis van de normen ISO 9001 of ISO 9002.

De structuur van de certificering in de gww-sector is onderwerp van discussie geweest. Geopperd is de ISO 9000 voor certificatie van kwaliteitssystemen voor de branches in de gww te vertalen naar nationale beoordelingsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen gingen te veel de kant op van procescertificatie.

RWS kan in specifieke gevallen de behoeft aan beoordelingsrichtlijnen voor kwaliteitssystemen wel ondersteunen. Maar er moet een helder onderscheid blijven tussen systeem- en procescertificatie. Ontwikkeling van een systeem beoordelingsrichtlijnen met meerwaarde en gedragen door de branche kan rekenen op steun van RWS. Dergelijke beoordelingsrichtlijnen zullen niet in bestekken opgenomen worden. Zoals in de documenten van Rijkswaterstaat is opgenomen blijven de normen ISO 9001 en ISO 9002 de enige voorgeschreven basis van de systeemcertificaten.

Rijkswaterstaat stelt zich overigens open voor de tendens, dat de systemen voor kwaliteitszorg, milieuzorg en arbozorg worden geintegreerd.

Prijs

Op de jaarlijkse kwaliteitsdag van Rijkswaterstaat wordt ook een prijs uitgereikt. De RWS Kwaliteitsprijs 1997 is gegaan naar de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. De prijs is in ontvangst genomen door de heer Noud van Roermond, de eerstverantwoordelijke voor de kwaliteitszorg binnen de Bouwdienst. Iedereen binnen de bouwdienst draagt natuurlijk bij aan de kwaliteit, maar Noud van Roermond wordt gezien als de specialist die het meeste werk heeft verricht.

Reageer op dit artikel