nieuws

Restauratiefonds: toekomst monumentenzorg onduidelijk

bouwbreed

Onherroepelijk zullen er monumenten verdwijnen als er niet meer duidelijkheid komt over de toekomst van de monumentenzorg. Voor het inlopen van alle achterstanden is f. 1,1 miljard nodig.

Deze waarschuwing liet voorzitter mr. Pieter van Vollenhoven gisteren horen bij de presentatie van het jaarverslag van het Nationaal Restauratiefonds. Hij vroeg duidelijkheid van de regering over de financiering van de monumentenzorg na het jaar 2000. Er wordt, volgens hem, nu alleen maar voor de korte termijn perspectief geboden. De regering stelde vorig jaar f. 275 miljoen extra ter beschikking voor restauratie tot het jaar 2000. Volgens Van Vollenhoven is er voor het inlopen van alle achterstanden in de restauratie nog eens f. 1,1 miljard nodig.

Hij waarschuwde dat er onherroepelijk monumenten gaan verdwijnen als dat geld er niet komt. Gemeenten zien zich soms genoodzaakt sloopvergunningen af te geven omdat het ontbreekt aan zicht op de financiering van de restauratie. De noodzakelijke zekerheid moet in het regeringsbeleid worden verankerd, vindt Van Vollenhoven. “De bulldozer staat gereed als er geen zicht is op een financieel gezonde restauratie. Het mag niet zo zijn dat het kleine aantal monumenten dat ons nog rest verloren gaat”, aldus Van Vollenhoven.

Over de veranderingen die sinds kort zijn doorgevoerd in de financiering van monumentenzorg presenteerde het Restauratiefonds een brochure voor monumenteigenaren. Particulieren krijgen voortaan in totaal weliswaar tien procent minder subsidie, maar dat kan grotendeels worden goedgemaakt door goedkope leningen via het Nationaal Restauratiefonds.

Reageer op dit artikel