nieuws

Randgemeenten in geweer tegen Haagse annexatieplannen

bouwbreed

In een brief aan staatssecretaris Van de Vondervoort hebben de gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk aangekondigd naar de rechter te zullen stappen. De gemeenten doen dit als laatste middel om annexatie van de Vinex-bouwlocaties door Den Haag tegen te houden. Vorige week maakte Leidschendam in deze krant al bekend richting Vrouwe Justitia te willen gaan.

De colleges van de vier gemeenten houden vast aan eerdere afspraken over het aantal bouwlocaties in de regio, die zijn vastgelegd in het Uitvoeringsconvenant Vinex-Haaglanden. Als de Staat vindt dat hij van gemaakte afspraken moet afwijken, zal de rechter het convenant eerst moeten wijzigen of ontbinden, aldus de randgemeenten die zeggen nog steeds verbaasd te staan over de besluitvorming. “Zonder enig vooroverleg met Ypenburg en Leidschendam heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken te kennen gegeven dat het kabinet de voorgestane oplossing accepteert. Ook gaat zij ervan uit dat alles in het werk wordt gesteld om een snelle realisatie mogelijk te maken”, aldus de vier gedupeerde gemeenten in de brief aan de staatssecretaris.

Reageer op dit artikel