nieuws

Raad van State beslist over stort zeefzand in Alblasserdam

bouwbreed

De Raad van State in Den Haag zal vrijdag besluiten of Van Bentum Recycling Centrale BV moet stoppen met het storten van teerhoudend asfaltgranulaat en zeefzand in de polder Het Nieuwland in Alblasserdam en Papendrecht.

Van Bentum is in beroep gegaan tegen een aanschrijving van GS Zuid-Holland, waarin stopzetting van de stort wordt geeist, en verwijdering van het al gestorte materiaal.

Van Bentum stort het zand en cement als ophoging en fundering van de polder. In de toekomst krijgt de polder een industriele bestemming. Volgens de provincie is het zeefzand een afvalstof die niet zomaar gestort mag worden. Zeefzand komt vrij bij het sorteren van bouw- en sloopafval. Volgens de provincie is het zand verontreinigd met kankerverwekkende pak’s en minerale olie.

Volgens raadsvrouw mr E. Sillevis Smitt heeft Van Bentum het zeefzand gestort gemengd met cement waardoor er nauwelijks risico is op bodemvervuiling.

Van Bentum heeft inmiddels al ruim 315.000 ton asfaltgranulaat, zeefzand en cement gestort. Als al dat materiaal als afvalstof afgevoerd moet worden zal dat ongeveer f. 30 miljoen kosten, schat Sillevis Smitt.

Schadelijkheid

Over de schadelijkheid van het zeefzand voor het milieu bestaat een verschil van mening tussen TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM). TNO is van mening dat het zeefzand veilig gemengd met cement gestort kan worden, terwijl het RIVM vindt dat het zeefzand alleen toegepast mag worden als er isolerende maatregelen getroffen worden.

De Raad van State heeft daarom een onafhankelijk advies gevraagd bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Deze komt in een advies tot de conclusie dat zeefzand gevaarlijk afval is, en dat de stort stopgezet moet worden. Verwijdering van het al gestorte materiaal vindt de stichting niet direct noodzakelijk.

Daarvoor kan de behandeling van de bodemzaak worden afgewacht. Dat kan nog meer dan een jaar duren.

Reageer op dit artikel