nieuws

Preventief beschermen bodem loont de moeite

bouwbreed Premium

Geld dat nu aan preventie van bodemvervuiling wordt uitgegeven, verdient zich in de toekomst in veelvoud terug. Dat was de belangrijkste boodschap van het tweede PBV-Congres gisteren in Gouda.

Op het jaarlijkse congres werden de resultaten uit het onderzoekprogramma Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV) gepresenteerd. Met dit plan is het voor overheid en bedrijfsleven mogelijk te beoordelen of aanwezige maatregelen voldoen aan de eisen volgens de milieuwetgeving. Wethouder De Jong van Rotterdam riep op het congres minister De Boer op voor de komende vijf jaar f. 15 miljoen in de begroting op te nemen voor het onderzoek in het kader van het PBV.

De aandacht op het congres was dit jaar extra gericht op granulaire afdichtingslagen en geokunststoffen. Deze materialen zijn tot nu toe voornamelijk toegepast in de vloeistofdichte onder- en bovenafwerkingen van afval- en reststoffenbergingen. Het aantal toepassingen bij bedrijfsterreinen is echter groeiende. In de wetgeving zijn eisen voor de materialen slechts globaal geformuleerd. Er wordt dan ook gewerkt aan een evenwichtig beoordelingsstelsel.

Verder kwamen de verschillende typen granulaire afdichtingslagen en geokunststoffen aan de orde. Van elk daarvan werd aangegeven voor welke toepassingen ze het meest geschikt zijn.

Belangrijk daarbij is ook een aspect als ‘gelijkwaardigheid’. Ingegaan is op de wijze waarop kan worden aangetoond dat alternatieve afdichtingsconstructies zoals bentonietmatten gelijkwaardig zijn aan constructies met kunststoffolie en minerale laag.

Reageer op dit artikel