nieuws

Plan voor groot windpark langs de Afsluitdijk

bouwbreed

De energiebedrijven Energie Noord West en NUON hebben een plan ontwikkeld om bij en in het water bij de Afsluitdijk een windmolenpark met zestig turbines te bouwen. Het zou gaan om het grootste windpark in Europa. Het windpark moet een totaalvermogen leveren van zo’n honderd megawatt, goed voor ongeveer zeventigduizend huishoudens.

Het po kost een kwart miljard gulden en levert drieduizend manjaren werk op. De windturbines draaien niet voor de eeuwwisseling. Volgens de initiatiefnemers wordt er veel aandacht besteed aan de gevolgen voor de natuur, met name vogels en vissen. Voor trekvogels liggen bij de Afsluitdijk belangrijke routes. De energiebedrijven willen bekijken hoe de verstoring van die routes zoveel mogelijk kan worden beperkt.

In de plannen staan drie varianten voor het windpark. Twee daarvan gaan uit van windturbines langs de totale lengte van de ruim dertig kilometer lange Afsluitdijk. De derde optie is een clusteropstelling dichtbij de Noord-Hollandse kust aan weerskanten van de Afsluitdijk.

Het plan is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken, de provincies Noord-Holland en Friesland en aan betrokken Noord-Hollandse en Friese gemeenten.

De Noord-Hollandse gedeputeerde F. de Zeeuw van Energie zei in een eerste reactie een voorkeur te hebben voor turbines langs de hele Afsluitdijk aan de kant van het IJsselmeer. Volgens hem is die variant op het eerste gezicht

Reageer op dit artikel