nieuws

Ook bouw betaalt belasting over 100% vakantiegeld

bouwbreed

Er is geen sprake meer van ongelijke behandeling van belastingbetalers als het gaat om heffingen over vakantiegeld. Aan de uitzonderingspositie van de bouwsector is een einde gemaakt. Dat zei staatssecretaris Vermeend van Financien gisteren in antwoord op vragen van het CDA-Tweede Kamerlid Hillen.

Volgens Hillen is er sprake van een ongelijke belastingdruk op vakantiegeld. Bouwvakkers zouden via hun vakantiebonnen belasting betalen over 75% van het uitgekeerde vakantiegeld. Andere werknemers worden wel over 100% aangeslagen.

De PvdA-bewindsman wijst erop dat hij deze kwestie zelf heeft aangekaart. In overleg met de bouwsector wordt de huidige voorkeursbehandeling geleidelijk beeindigd. Onmiddellijke beeindiging tijdens de huidige cao is niet mogelijk, omdat dat in strijd is met de rechtszekerheid van lopende gevallen.

Hillen maakt zich overigens geen al te grote zorgen over de fiscale behandeling van vakantiegeld. Hij wijst erop dat het parlement zijn beleid op dit punt altijd heeft gesteund. In het “hypothetische geval” dat de Hoge Raad besluit dat vakantiegeld niet voor 100 maar voor 75% belastbaar is, kan dat de schatkist miljarden guldens kosten.

Reageer op dit artikel