nieuws

Ondergronds gaan kan NVB niet snel genoeg

bouwbreed

Het ondergronds aanleggen van wegen, openbaar vervoer en parkeergarages kan de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) niet snel genoeg. Vooral op plaatsen waar de grond toch al duur is, kan dubbel grondgebruik zelfs financieel haalbaar zijn.

it bleek gisteren uit de woorden van NVB-voorzitter Jelle Kuiper op een symposium ‘Innovatief Ruimtegebruik in Nederland’ van de Hollandse Werkgevers Vereniging. Volgens hem is ondergronds bouwen van dit soort infrastructuur om vele redenen aantrekkelijk. Bovengrondse activiteiten veroorzaken overlast, veiligheidsrisico’s en milieuhinder.

“Stel je voor wat een voordeel in bereikbaarheid ondergronds bouwen zou opleveren, wanneer steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ondertunneld worden en het straatbeeld in deze binnensteden autovrij gemaakt zou worden. Met het ondergronds aanleggen van metrobuizen, autosnelwegen en parkeerplaatsen kan wat mij betreft niet snel genoeg worden begonnen.”

Ook Kuiper beseft dat de belangrijkste belemmering van ondergronds bouwen ongetwijfeld het kostenaspect is. Dat blijkt ook uit een recente studie van de TU Delft en het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB), waar in een vergelijking is gemaakt tussen een spoorwegviaduct, een traditioneel gebouwde spoortunnel en een geboorde tunnel. Worden alleen de bouwkosten bekeken, dan is het viaduct het goedkoopste ( f. 308 miljoen) en de boortunnel het duurste ( f. 536 miljoen). Worden ook de grondkosten en de sloopschade bekeken, dan blijft weliswaar het viaduct de goedkoopste oplossing met een prijs van f. 430 miljoen, maar het relatieve verschil met de boortunnel van f. 573 miljoen wordt aanzienlijk kleiner. De traditioneel gebouwde tunnel wordt dan overigens de duurste met f. 640 miljoen.

Diameter

Kuiper wees daarbij ook nog op de diameter van de tunnel. Een tunneldoorsnede van 12 meter kost al gauw meer dan twee keer zoveel als een tunnel van 6 meter. “Daar staat tegenover dat een tunnel van 12 meter gemiddeld vier keer zoveel ruimte biedt en dus andere voordelen heeft, zoals de mogelijkheid van meer verkeerslagen”, zo zei Kuiper.

Het belangrijkste voordeel van ondergronds brengen van infrastructuur is in zijn visie de mogelijkheid om grond dubbel te gebruiken. “Zeker voor gebieden met een hoge grondwaarde kan dat financieel veel voordeel opleveren. Meer concreet: een tunnel in een gebied waarvan de marktwaarde voor de grond ligt op f. 1000 per m2 zal meer mogelijkheden hebben om zichzelf terug te verdienen dan een tunnel onder een weiland, waarvan de grondprijs de f. 10 per m2 niet te boven gaat”, zo kritiseerde de NVB-voorzitter indirect de tunnel onder het Groene Hart.

Wat de grondprijzen in Nederland betreft meent Kuiper dat er iets vreemds aan de hand is. In stedelijke gebieden in Nederland is de grondwaarde aanzienlijk lager dan in het buitenland. Zo deed in hartje Berlijn tot voor kort de grond rond de 30.000 DM de meter. Zelfs in Amsterdam is f. 1500 al veel.

Parkeerplaats

“Dit heeft veel te maken met onze politieke cultuur. Onze steden staan vol met kleine en goedkope huizen. Veel huurhuizen ook. Wanneer wij als ontwikkelaar een nieuwe kantoorlocatie bij een station willen plannen, krijgt de gebruiker slechts een pakeerplaats per tien werknemers. Dit drukt de marktwaarde stationslocaties, want in het buitengebied ligt die norm met een parkeerplaats per werknemer aanzienlijk rianter.”

Daar moet in zijn ogen een oplossing voor komen. Allereerst denkt hij daarbij aan het aantrekkelijker maken van de steden zelf door meer luxere woningbouw. En ook door te zorgen dat bedrijven die kiezen voor een stationslocatie daarvoor beloond worden.

“Als ik nu zie dat de populariteit van stationslocaties bij het bedrijfsleven tegenvalt omdat daar te weinig parkeerplaatsen zijn, dan zeg ik, zorg liever voor extra parkeerplaatsen dan voor minder. De hogere markt- en dus hogere grondwaarden die daarvan het gevolg zijn, zullen een economische exploitatie van ondergronds bouwen alleen maar dichterbij brengen. Een hogere marktwaarde betekent tevens meer opbrengsten aan OZB-belasting voor de gemeente. En dus ook meer kans op politiek draagvlak voor de ‘derde dimensie'”, aldus Kuiper.

Reageer op dit artikel