nieuws

Noord-Brabant wil een provinciaal stortbedrijf

bouwbreed

Met de oprichting van een stortbedrijf wil de provincie Noord-Brabant greep krijgen op het ongecontroleerd storten van afval in de provincie.

Zeker als over enkele jaren de provinciale grenzen voor het storten van afvalstoffen opengaan, hebben de gemeenten er als contractgebonden gebruikers van de gewestelijke stortplaatsen alle belang bij dat de risico’s van ongecontroleerde vuilstort niet op hen ke worden afgewenteld.

Er is haast bij, stellen Gedeputeerde Staten in de ontwerpnota Hoofdlijnen Provinciaal Stortplan. Op zo kort mogelijke termijn moet er in Noord-Brabant een sterk stortbedrijf komen dat op milieuverantwoorde wijze en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten kan concurreren met andere stortplaatsen in Nederland. Het toekomstige stortbedrijf neemt de exploitatie over van de stortplaatsen in de gewesten.

De provincie zal voorlopig geen vergunningen verlenen voor uitbreiding van de stortcapaciteit. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het provinciale stortplan. Volgens het schaarstemodel ‘vol = vol’ zouden vanaf het jaar 2005 nog twee regionale stortplaatsen operationeel zijn: de Kragge in Berg op Zoom en de Spinder in Tilburg.

“Optimale benutting van stortplaatsen”, noemt de provincie dit. Bedoeld als stok achter de deur, om vaart te zetten achter de uitvoering van het provinciale stortplan. “Want uitbreiding frustreert de totstandkoming van een concurrerende stortorganisatie, verhoogt de stortkosten op Brabantse schaal en verhoogt de financiele risico’s voor de gemeenten.”

Reageer op dit artikel