nieuws

Nauwelijks overtredingen bij verharden veldwegen Limburg

bouwbreed Premium

“De indruk dat met grote frequentie in het buitengebied rondom Maastricht bij verharding van veldwegen als opvulmateriaal afvalstoffen worden toegepast die niet aan de kwaliteitseisen zouden voldoen, wordt niet bevestigd door de ervaringen van de dienst Handhaving”.

Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Limburg op vragen van het CDA. Dat wilde opheldering over het gebruiken van onbewerkt puin als verhardingsmateriaal. En dit dan weer naar aanleiding van een brief van de Stichting Milieufederatie Limburg.

Die had tijdens een rondrit in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Nuth, Valkenburg en Margraten vastgesteld in veldwegen dat bouwpuin werd toegepast “waartussen naast gebroken beton en baksteen ook asfaltresten, betonijzer scherven van keramische tegels en wc-potten, dakpannen, bouten, gresbuis, pvc-buis, graniet (van vensterbanken of schoorsteenmantel) en kabel aangetroffen, van zeer grof tot zeer fijn”.

De milieufederatie vroeg zich af of die materialen in het buitengebied thuis horen en “of deze vorm van wegverharding te rijmen is met het natuurlijke beeld dat van Limburg wordt uitgedragen”. Niet duidelijk is volgens de organisatie ook “of gevaar van uitlogging van milieuschadelijke stoffen toestaat”.

Controle

Volgens Gedeputeerde Staten wordt het door de Milieufederatie opgeroepen beeld niet bevestigd door controles op toepassing van asfaltstoffen in werken: “Wel wordt regelmatig silex en puingranulaat in veldwegen verwerkt, waarvan uit onderzoek is gebleken dat dit aan de kwaliteitseisen voldoet”.

De afgelopen jaren is slechts “een enkele keer” handhavend opgetreden tegen het niet conform de eisen toepassen van afvalstoffen in wegen in het buitengebied. Die overtredingen vonden plaats in Valkenburg, Maastricht en Wittem.

Gedeputeerde Staten hebben de Milieufederatie inmiddels gevraagd om voortaan vermoedens van overtredingen aan hen kenbaar te maken.

Schendingen mogelijk

Het Limburgse college acht het niet ondenkbaar dat de regels geschonden worden: “Sinds januari 1997 mag op grond van het besluit Stortverbod Afvalstoffen nog slechts gebroken materiaal afkomstig van een breker worden toegepast. Puinbrekers zijn aan kwaliteitseisen gehouden en worden daarop gecontroleerd. Afvalstoffen die in de provincie Limburg worden toegepast in werken, komen echter ook van bedrijven van buiten de provinciegrenzen. daar gelden evenwel veelal soortgelijke eisen voor brekers. Niet uit te sluiten is echter dat er illegale toepassingen plaatsvinden.”

Reageer op dit artikel