nieuws

Nationaal pakket Woningbouw Beheer

bouwbreed

De DUBO-commissie onder leiding van de Stichting Bouwresearch is precies op tijd gereed gekomen met het opstellen van een door de markt geaccepteerd pakket maatregelen voor het duurzaam beheer van woningen. De eindrapportage wordt vandaag aan staatssecretaris Tommel op het Dubo-Congres aangeboden. Eind juli zal het pakket op de markt komen.

Het ‘Nationaal pakket Duurzaam Bouwen: Woningbouw Beheer’, zoals het officieel gaat heten, bestaat uit een kern van ongeveer 130 concrete Dubo-maatregelen, die in afzonderlijke specificiatiebladen zijn uitgewerkt.

De maatregelen hebben betrekking op woningrenovatie en -onderhoud en zijn, net als in het pakket Woningbouw Nieuwbouw, zoveel mogelijk beschreven uit de vier milieuthema’s: materialen, energie, water en binnenmilieu.

Het pakket is in nauwe samenwerking met vele marktpartijen ontwikkeld en in opdracht van de stichting Bouwresearch geschreven door DHV AIB.

Reageer op dit artikel