nieuws

N210 loopt straks om Benschop heen

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten de geplande omleiding van de provinciale weg N210 om het Zenderpark Lopik verder in westelijke richting door te trekken. Hierdoor loopt de route straks ook om Benschop heen. De Statencommissies Ruimte en Groen en Verkeer en Wegvervoer moeten nu alleen nog goedkeuring geven.

De N210 loopt nu over een lengte van 2,5 kilometer door het dorp Benschop en heeft negatieve gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid. Toen enkele jaren geleden de omleiding van de N210 om het Zenderpark Lopik aan de orde kwam, drong de gemeente Lopik aan op verdere doortrekking van deze omleiding, om zo het Boveneind in Benschop te ontlasten van het drukke wegverkeer. De provincie Utrecht ging daarmee echter niet akkoord en nam het voorstel niet mee in het streekplan.

Inmiddels heeft het provinciebestuur zijn mening echter herzien. De consequenties van doortrekking van de N210 zijn diepgaand bestudeerd. Er is een ponota opgesteld, waarin de ruimtelijke, landschappelijke, ecologische en verkeerskundige aspecten onderzocht zijn. Op grond van dat onderzoek heeft GS nu besloten groen licht te geven voor het doortrekken van N210.

Verzoek rijksbijdrage

De doortrekking vormt onderdeel van het totaalpo ‘N210, structurele ontsluiting Lopikerwaard’. In april dit jaar heeft de provincie een verzoek ingediend bij de minister van Verkeer en Waterstaat om dit totale po op te nemen in het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport 1998-2000 (MIT). Opname in het MIT opent de mogelijkheid een rijksbijdrage van 50% op de uitvoeringskosten te krijgen. Het totale po omvat de volgende onderdelen: de omleiding bij het Zenderpark, verbetering van de aansluiting van de N210 op de A2 bij IJsselstein, een veiliger inrichting van de N210 tussen de A2 en de N204 en de omleiding bij Benschop.

Reageer op dit artikel