nieuws

MKB wil lastenverlichting van nieuw kabinet

bouwbreed

MKB-Nederland wil dat een nieuw kabinet de lasten van het midden- en kleinbedrijf verder verlaagt. De lasten op directe loonkosten moeten omlaag. Het fiscale stelsel moet dusdanig worden aangepast dat het de economische ontwikkeling bevordert in plaats van in de weg staat.

Om de werkgelegenheid verder te stimuleren moet het verschil tussen bruto- en nettoloonkosten verder worden verkleind. Dat staat in de dinsdag gepresenteerde nota ‘Geef het MKB de ruimte’, waarin MKB-Nederland zijn toekomstvisie voor de komende kabinetsperiode geeft.

Volgens de brancheorganisatie zijn er tal van fiscale onrechtvaardigheden, zoals de belastingheffing bij bedrijfsoverdrachten en de vermogensbelasting op ondernemingsvermogen. De laatste moet worden afgeschaft.

Wil het MKB de komende jaren verder groeien dan moet er meer worden geinvesteerd in innovatie en technologie. MKB-Nederland wil dat de overheid de subsidies op dit gebied fors verhoogt. Zo moeten de Branchecentra voor Technologie ten minste f. 25 miljoen per jaar krijgen tegen de f. 2,8 miljoen nu.

MKB-Nederland constateert een desastreuze daling van het aantal leerlingen dat een technische opleiding kiest. Daarom moet er een deltaplan komen van onderwijs, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk. Ook wil de brancheorganisatie bereiken dat meer hoger opgeleiden een baan in het MKB bezetten. Nu is dat 30 procent. Dat percentage moet naar 40 procent in het jaar 2008.

Van alle particuliere ondernemingen in Nederland valt 98 procent onder het MKB. Het gaat om 557.000 ondernemingen, die jaarlijks f. 154 miljard aan toegevoegde waarde genereren. Dat is de helft van wat het totale bedrijfsleven opbrengt. Het MKB telt 2,3 miljoen arbeidsplaatsen. Dat is ongeveer 60 procent van de werkgelegenheid in de particuliere sector.

Reageer op dit artikel