nieuws

‘Mentaliteit personeel belangrijker dan diploma’

bouwbreed

Groenvoorzieningenbedrijf De Punt BV in Eelde slaagt er slechts met moeite in goed personeel te vinden. De onderneming zoekt dan ook geen doorsnee werknemers, maar duizendpoten die bereid zijn verder te kijken dan hun eigen vakgebied en bereid zijn opleidingen te volgen.

“We zijn geen hoveniersbedrijf dat uitsluitend schoffelt”, verzucht F. Kok, directeur van De Punt BV uit Eelde. “Bij veel mensen overheerst dat beeld als ze denken aan een groenvoorzienersbedrijf, en als je kijkt naar de geschiedenis van de bedrijfstak is dat beeld misschien zo gek nog niet. Maar zeker voor de grotere groenvoorzieners klopt het al lang niet meer. Het zou echter wel eens de reden ke zijn dat er betrekkelijk weinig animo is om in een hoveniersbedrijf te werken. Daarom zou de bedrijfstak als geheel iets moeten doen om het imago te veranderen.”

De Punt BV ontstond in 1827. Aanvankelijk legde het bedrijf boerenerven aan, later deed het ook ander hovenierswerk. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf sterk. Op dit moment heeft het circa 100 mensen in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Eelde, maar daarnaast heeft zijn er vestigingen in Zuidbroek, Diepenveen en Alphen aan den Rijn.

Hoge eisen

Kok pakt een bedrijfsfolder en somt op: “We doen grond- en waterwerken, leggen rioleringen aan, maken wegverhardingen en verrichten cultuurtechnisch onderhoud. Het bedrijf groeit en we zoeken vrijwel continu personeel, dat wil zeggen vakmensen die ook buiten hun directe vakgebied ingezet ke en willen worden of generalisten die verder willen leren. Die zijn moeilijk te vinden in het noorden. Ze bestaan wel, maar voordat ze bij ons in dienst ke komen zijn ze vaak al vertrokken. Ze zijn goed en mobiel en dus in trek.”

Kok haast zich te zeggen dat zijn bedrijf geen groot personeelsverloop kent. “Soms begint iemand een eigen hoveniersbedrijf, maar dat is een absolute uitzondering. Het probleem is eerder dat we hoge eisen aan ons personeel moeten stellen vanwege het uitgebreide pakket dat we aanbieden. En in het noorden is het steeds moeilijker om die mensen te vinden.”

‘Genetische kwaliteit’

Als voorbeeld noemt Kok een personeelsadvertentie die hij in een regionale krant plaatste en waarin negen banen werden aangeboden.”Op elke vacature reageerden 15 tot 30 sollicitanten. In totaal bijna 300. Maar over het niveau kan ik niet juichen en die vacatures zijn nog steeds niet allemaal vervuld.”

Het probleem is voor een deel binnen het bedrijf op te lossen, meent Kok. “We besteden veel aandacht aan de opleiding van ons personeel. Behalve voor de specialistische functies zijn we niet zo zeer op zoek naar mensen met een bepaald diploma. Er zijn veel mensen die niet werken in het vak waarvoor ze zijn opgeleid. We kijken meer naar de ‘genetische kwaliteit’ van nieuwe medewerkers. Daar bedoel ik mee dat het belangrijker is dat iemand de juiste mentaliteit bezit om bij ons te willen werken dan dat iemand om duistere redenen een bepaalde richting heeft gekozen.”

Reageer op dit artikel