nieuws

Meer scholing en hoger loon in houthandel

bouwbreed

Een loonsverhoging van 3% (in twee etappes), meer aandacht voor scholing en een nieuwe vut/vroegpensioenregeling. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de nieuwe eenjarige cao voor de houthandel, waarover werkgevers en bonden het eens zijn geworden.

De cao voorziet in een meerjarig scholingsprogramma, dat ook ruimte biedt voor individuele wensen. De faciliteiten voor de leermeesters die de leerlingen van de vakopleiding in de bedrijven begeleiden, worden uitgebreid. Hun trainingskosten worden volledig vergoed en ze ke voldoende tijd vrijmaken voor die begeleiding.

Per 1 april 2002 treedt een nieuwe regeling voor vut/vroegpensioen in werking. Werknemers ke dan op 60-jarige leeftijd stoppen met een uitkering van 70%. Maar het budget staat ook uittreden op 55-jarige leeftijd toe, uiteraard tegen een lagere uitkering. De vut-premie gaat volgend jaar omhoog naar 7,55% en zal maximaal 9% gaan bedragen.

Reageer op dit artikel