nieuws

Kennemerland op zoek naar bedrijfsterrein

bouwbreed Premium

Een van de belangrijkste opgaven bij het maken van het streekplan Kennemerland zal zijn het aangeven van extra capaciteit voor nieuwe bedrijfsterreinen. Door herstructurering van bestaande bedrijven kan 33 ha beschikbaar komen. Mogelijkheden voor nieuwe grote bedrijfsterreinen in Zuid-Kennemerland ontbreken op dit moment.

Dat laat GS van Noord-Holland weten in de ‘Nota Agendapunten’ voor het maken van een nieuw streekplan voor het gebied Zuid-Kennemerland/IJmond.

Gesteld wordt dat de woningbehoefte tot het jaar 2010 binnen de regio mogelijk lijkt zonder nieuwe bouwlocaties aan te wijzen. Er zal vooral binnenstedelijk worden gebouwd en uitgegaan worden van een compacte-stadbeleid.

Aandacht wordt gegeven aan de mogelijke ontwikkeling van een bedrijfsterrein tussen de A9 en A22 bij de Velser- en Wijkertunnel, de zogenoemde Zuiderscheg.

Ook wordt op basis van het Plan van Aanpak Masterplan Noordzeekanaalgebied de ontwikkeling ingebracht van een (nat) bedrijfsterrein van maximaal 400 ha bruto (netto 287 ha) in de Wijkermeerpolder. Eventueel kan dit nog worden uitgebreid met 100 ha ten noorden van de Noorderweg. De aanleg van de Derde Haven in IJmuiden (13 ha netto) zal eveneens onderwerp van het streekplan zijn.

Wat betreft het verkeer en vervoer is beperking van de (auto)mobiliteit het onderwerp. Voor de bereikbaarheid van de regio over de weg is wel de aanleg van de westelijke randweg Beverwijk van belang. Onderzoek vindt plaats of doortrekking van de A8 naar de A9 noodzakelijk is.

Het streekplan zal vooral ook aandacht besteden aan de noodzaak de binnenduinrand ten westen van het stedelijk gebied en de groene verbindingszone ten oosten ervan te ontwikkelen.

Reageer op dit artikel