nieuws

Jubilerende Rijksgebouwendienst te kijk op Dag van de Architectuur De Rijksgebouwendienst viert haar 75-jarig bestaan op de Dag van de Architectuur.

bouwbreed

Het komend weekeinde zullen daarom in het hele land veertig bijzondere rijksgebouwen hun deuren openen voor het grote publiek. De Dag van de Architectuur wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Begonnen als liefhebberij van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is het uitgegroeid tot een drukbezocht landelijk evenement met een budget van bijna f. 800.000. Teveel voor de BNA om alleen op te hoesten. Vandaar dat de organisatie nu voor het eerst in handen is van een aparte stichting, voor eenderde gesponsord door het cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, FGH-bank en het Bouwfonds cultuurfonds; ook de BNA neemt eenderde op zich en de rest komt van lokale instellingen.

Dit jaar draagt de Rijksgebouwendienst substantieel bij op twee manieren. Samen met de BNA heeft de RGD een krant geproduceerd met het gehele programma van de Dag van de Architectuur. Daarin wordt uitvoerig belicht wat de nu 75-jarige rijksdienst aan architectuur te bieden heeft. Ook wordt inhoudelijk bijgedragen aan het programma door het openstellen van tientallen gebouwen verspreid over het hele land.

Geen staatsarchitectuur

De RGD beheert ongeveer 3000 gebouwen, met een gezamenlijke omvang van 6.000.000 m2 ter waarde van f. 1,3 miljard. Het soort gebouwen varieert van bunkers tot paleizen, van gevangenissen tot musea. Er zijn stokoude monumenten bij, maar in Haarlem is ook net een van de modernste kantoren van Nederland opgeleverd; naar ontwerp van architect Uytenhaak is geexperimenteerd met een milieuvriendelijke oplossing waarbij niemand meer een eigen werkplek heeft. En via de zogenaamde percentageregeling is de RGD de grootste opdrachtgever voor beeldende kunst in dit land.

De huidige Rijksbouwmeester Wytze Patijn is gekomen op een moment dat de belangrijkste en grootste poen – wat hij de “dansende mammoets” noemt – hun beslag al hebben gekregen. Voor zichzelf heeft hij als belangrijkste opdracht het hergebruik van bestaande gebouwen geformuleerd. Daarbij streeft hij niet een bepaald soort ‘staatsarchitectuur’ na; zijn doel is juist pluriformiteit door zoveel mogelijk verschillende architecten in te schakelen.

Programma van de Dag

In hoeverre al sprake is van pluriformiteit en de goede voorbeeldfunctie die de overheid zichzelf toedicht, kan het grote publiek op 28 en 29 juni zelf controleren. Dan staan de deuren van de rijksgebouwen open (zie kader).

In de ladder staan de belangrijkste evenementen in het hele land alfabetisch per plaats opgesomd. Niet van alle manifestaties waren de complete gegevens beschikbaar.

Voor de laatste, nauwkeurige informatie kan men terecht bij plaatselijke VVV’s, waar ook de RGD/Dag van de Architectuurkrantis af te halen. Deze krant wordt gratis ter beschikking gesteld.

Tevens kan men kijken op internet: bij de BNA op WeBNA (www.bna.nl) en bij de RGD (www.minvrom.nl/rgd/

rgd.htm).

De BNA heeft ook een Feestfax die alle informatie geeft: 020-5240766.

Op 28 en 29 juni opent de

75-jarige Rijksgebouwendienst

de deuren van bijna veertig bijzondere gebouwen voor het grote publiek. Verdeeld over zes regio’s gaat het om

Regio Noord

ù kantoor Rijkswaterstaat in Grouw

ù Penitentiaire inrichting Veenhuizen

ù politiebureau Stiens

ù kantorencomplex Cascade

in Groningen

ù rechtbank Assen en Leeuwarden

Regio Oost

ù belastingkantoor Enschede

ù kantongerecht Tiel

ù ’s Gravenhof Zutphen

Regio Zuid

ù politiebureau Halsteren

ù rijksarchief in Maastricht,

ù kantoor Raad voor de Kinderbescherming in Breda

ù Oranje-Nassau gebouw in Heerlen

ù koepelgevangenis Breda

ù belastingkantoren Tilburg, Helmond en Roosendaal

ù Het Hooghuis in Eindhoven

ù rechtbanken in Den Bosch en Maastricht

ù douanepost in Tilburg

Regio Zuid-West

ù belastingmuseum Rotterdam

ù gerechtsgebouw Middelburg

ù gebouw De Maas in Rotterdam

Regio Noord-West

ù Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam

ù depotgebouw Zuiderzeemuseum Enkhuizen

ù Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam

ù zuidvleugel Rijksmuseum in Amsterdam

ù gerechtsgebouw Utrecht

ù Den Haag

De Resident, Grotiusplaats (bruggebouw, Paleis van Justitie), ministerie van VROM, Plein 23.

Evenementen

Dag van de Architectuur

Alkmaar

27 juni – Provinciale bibliotheek Hofplein: uitreiking NVOB-Award, expositie over inrichting openbare ruimte, lezingen.

Almere

28 juni – 10.00 uur architectuurontbijt in het stadhuis met opening tentoonstelling (t/m 8 aug.) van erfafscheidingen in Almere. Inl.: Architectuurcentrum Casla, tel. 036-5386842.

Amsterdam

29 juni – tussen Piano en Parool: route langs vijftien bijzondere poen tussen Wibautstraat en IJ-tunnel. Inl.: 020-6245682.

28 en 29 juni – vijf busexcursies langs persoonlijke selectie van architecten als reisleider. Inl.: 020-6258908.

Vanaf 28 juni tentoonstelling in Arcam Galerie, Waterlooplein 211 met recente projecten.

Assen

30 juni – 14.00 uur ICO-gebouw: uitreiking Drentse Welstandsprijs; 5 juli lezingen en expositie in gemeentehuis over veranderend stadsbeeld.

Bergen op Zoom

28 juni t/m 5 juli – Kleine Arcenaal tentoonstelling ‘de kleine schaal’ over verbouwingen, interieurs en meubels.

Breda

28 juni – 14.30 uur uitslag prijsvraag ‘de kleine schaal’, Chassekazerne, Keizerstraat met expositie. Inl.: 076-5208037.

Den Haag

27 juni – 17.00 uur officiele opening van de Dag van de Architectuur in het Bruggebouw van de Grotiusplaats, Prins Clauslaan 13/14 met o.a. toelichting op Haagse plannen en uitreiking Berlage-vlaggen.

28 en 29 – juni vanuit het atrium van het stadhuis wandel- en fietsroutes. Inl.: 070-3506411.

Deventer

1 juli – expositie (t/m 6 juli) en 19.30 uur symposium in Galerie Rondeel over uitbreidingen bij kleine dorpen.

Dordrecht

28 juni – fietsroute vanaf VVV-kantoor langs buurgemeenten met bezoek aan werk van diverse architecten; 17.00 uur presentatie plannen Van Reeth voor Riedijkshaven in het Veerhuis.

Eindhoven

4 juli – 14.00 uur hangar A vliegbasis Eindhoven: uitslag prijsvraag hergebruik voormalig luchthavengebouw Welschap.

Van 27 juni t/m 6 juli – (behalve

4 juli) zijn de inzendingen tentoongesteld in de Bruine Heer aan de Emmasingel. Inl.: 040-2843029.

Enschede

28 juni – 11.00 uur nieuwe stadion Twente met o.a. uitslag prijsvraag “Twente en de toekomst”.

Groningen

28 juni – 13.00 uur vanaf Cascade regelmatig busritten langs recente architectuur; 13.00 uur stadswandeling vanaf Academieplein langs verborgen juweeltjes;

29 juni – 13.00 uur vanaf Noorderbegraafplaats excursie begraafplaatsen; 29 juni – 14.00 uur vanaf station busrit over rondweg als 16 km architectuur;

1 juli – 20.00 stadhuis prijsuitreiking publieksenquete;

28 juni t/m 8 aug. – tentoonstelling recente architectuur in CAS, Gedempte Zuiderdiep 98. Inl.: 050-3678083/3678012.

Haarlem

28 juni (t/m 7 september) – tentoonstelling in ABC (Groot Heiligland 47) van zes buurtpoen.

Helmond

27 juni – Architectuur Cafe Helmond, 15.00 uur in het Speelhuis lezing over 10 jaar architectuurbeleid, met tentoonstelling, prijsuitreiking en architectuurkalender.

‘s-Hertogenbosch

28 juni -14.00 uur uitslag prijsvraag voor nieuwe zitbank in de stad, met tentoonstelling in de Orangerie, St. Josephstraat 15. Inl.: 073-6123143.

Hilversum

29 juni – 10.30 uur in nieuwe VPRO-villa van MVRDV met expositie van diverse plannen voor omroepgebouwen en uitreiking Dudok-trofee.

Leiden

1 juli – 16.00 uur in de Waag prijsuitreiking prijsvraag voor invulling van zes plekken in de binnenstad, tevens die dag stadswandeling en architectuurdebat. Inl.: VVV.

Lelystad

28 juni – fietstocht langs scholen vanaf VVV-kantoor; fietsen beschikbaar; 15.00 uur in Agora lezing over scholenbouw.

Maastricht

27 juni – 20.00 uur lezing ‘Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen’.

Middelburg

28 juni – dagexcursie langs diverse rijksgebouwen met om 15.30 uur debat ‘Nieuwerwetse bouw in oud land’ in Gerechtsgebouw en expositie maquettes rijksgebouwen.

1 juli – manifestatie over bebouwingsranden van Zeeuwse dorpen met rondrit in symposiumbus. Inl.: 0118-624763, 0164-24179.

Nieuwegein

1 juli – 19.30 uur Theater De Kom: toneelstuk van de architecten Grassi, Van Sambeek en Van de Seyp over architectonische ontwikkeling van Vreeswijk.

Nijmegen

1 juli – 20.00 uur gemeentelijk informatiecentrum: uitreiking prijzen voor mooiste ontwerp voor kiosk.

Rotterdam

29 juni – 10.00-17.00 uur onder het motto “centrum aan de rivier” wandelroute, boottocht en openstelling diverse gebouwen vanaf Informatiecentrum Kop van Zuid, Stieltjesstraat 21. Inl.: 010-4023233.

Het Architectuurinstituut is gratis toegankelijk met om 13.00 uur gratis workshop voor kinderen om bruggen te bouwen.

Tilburg

27 juni – 14.30 uur bij De Drie Timmerkes, Reeshofdijk 9, discussie over prijsvraag nieuwe buitenplaatsen; tentoonstelling in naburig Cast-mobiel; 28 juni – vanaf Cast-mobiel fietsroute; in Galerie Artikel aan het Wilhelminapark expositie over vloeiende architectuur. Inl.: 015-5800485.

Utrecht

28 juni – vanaf Aorta (Achter de Dom 14) vanaf 11.00 uur busritten langs architectonische hoogstandjes; 13.00 uur presenteren genomineerde architecten voor Rietveldprijs hun werk; 15.00 uur rondleidingen door Universiteitsmuseum;

vanaf 28 juni – tentoonstelling in architectuurcentrum Aorta met de inzendingen voor de Rietveldprijs 1997 en becommentarieerde routebeschrijving langs de panden. Inl.: tel. 030-2321686.

Venlo

27 juni – 14.30 uur voormalig slachthuis: symposium over ontwikkeling regio Venlo-Tegelen-Blerick.

Zwolle

1 juli – discussie-avond over architectuurkritiek tijdens opening Zwols Architectuur Podium (ZAP) in Posthoornbredehoek; in de pas gerestaureerde Grote Kerk is t/m 5 juli expositie ‘Omgevingsarchitectuur’ te zien.

Reageer op dit artikel