nieuws

Ing. G.J.A. de Joode: commercieel directeur Rijnberg Wegenbouw.

bouwbreed

Dit jaar nog ISO 9002 halen. Daarna de erkenningsregeling buizenlegbedrijven en tot slot het Veiligheidscertificaat Aannemingsbedrijven met twee sterren. Dat is de ambitieuze doelstelling van Rijnberg Wegenbouw in Goes. Om een en ander voor elkaar te krijgen is ing. G.J.A. de Joode (40) aangetrokken als commercieel directeur. Hiervoor was hij werkzaam als regiomanager bij de De Ruiter in Halfweg. De Joode: “Ik ben een pionier. Als er niks aan te pakken valt ga ik me vervelen. Vandaar dat de ambities van Rijnberg me aantrokken. Naast het verhogen van de kwaliteit van de interne organisatie, ga ik me bezig houden met de acquisitie. Die was een beetje ondergesneeuwd, vanwege het feit dat er in het Zeeuwse lange tijd een ‘ons-kent-ons-sfeertje’ bestond, waarbij actieve acquisitie niet zo nodig was. De tijden veranderen echter, en opdrachtgevers willen tegenwoordig op een andere, in feite zakelijker manier omgaan met de aannemerij. Verder willen we ons werkgebied vergroten van de directe omgeving naar het gehele zuidwesten van het land. Ook gaan we ons naast wegenbouw en buizenleggen richten op bodemsanering en andere milieuwerken.”

De Joode legt uit dat hij mede is aangetrokken omdat oprichter M.J. Rijnberg zich langzaam uit het veertig medewerkers tellende bedrijf wenst terug te trekken. “Het is de bedoeling dat ik op termijn, samen met J. Rijnberg (zoon van de oprichter, red.) de directie ga vormen. Mede om die reden is nu de nieuwe functie van commercieel directeur gecreeerd.”

– Gedeputeerde Staten van Limburg hebben dr.ir. H.P.F. Curps (52) benoemd tot directeur van de hoofdgroep milieu en water van de provincie Limburg. Curfs is nu nog directeur van de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

– Per 1 juli is ir. P.W. Kamermans benoemd tot adjunct-directeur van Nevanco in Eindhoven. Nevanco is onderdeel van NBM-Amstelland Woningbouw Zuid. Kamermans is reeds sinds 1996 in dienst van het concern.

Reageer op dit artikel