nieuws

Huurders wijken voor kopers in Haagse ‘Fort’

bouwbreed

De 114 goedkope huurwoningen bekend onder de naam ‘Het Fort’ in Den Haag gaan verdwijnen. Alleen renovatie en behoud van de goedkope huizen in een van de oudste woningbouwcomplexen van de Schilderswijk bleek te duur. Het complex wordt nu zodanig verbouwd dat 49 eengezinswoningen ontstaan, met koopprijzen vanaf f. 175.000 .

Het complex in de bekende Haagse Schilderswijk ziet er zoals de naam al doet vermoeden enigszins uit als een fort. Het zijn echter hele kleine huisjes, eigendom van de Haagse Algemene Woningbouwvereniging, die allang niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Om Het Fort te renoveren stelden enige tijd geleden de bewoners voor de woningstichting De Principaal uit Amsterdam erbij te halen. Deze woningstichting met de nodige ervaring op het gebied van renovatie en onderhoud van dergelijke huizen, stelde een plan op. De kosten bleken echter dusdanig dat niemand er brood in zag en de verdwenen plannen in de lade.

Uiteindelijk zag De Principaal toch samen met de Algemene Woningbouwvereniging mogelijkheden in verbouwing tot eengezinswoningen. Beide corporaties treden daarbij op als poontwikkelaar.

De bedoeling is dat Het Fort in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Zo komen de karakteristieke kappen met trapgevels en dakkapellen die in het verleden bij een deel van de woningen zijn verwijderd, weer terug. Verder wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht met materiaal en straatmeubilair dat bij het oorspronkelijke karakter van het woningcomplex aansluit. Architectenbureau Hooyschuur-Reinbergen BNA uit Wormerveer is bezig met het opstellen van het definitieve verbouwplan.

Verdwijnen

Ruim de helft van het huidige aantal woningen gaat definitief verdwijnen. Naast de 49 eengezinswoningen worden er nog tussen de 16 en 24 huurappartementen gerealiseerd. Om dit aantal te halen worden diverse zowel beneden- als bovenwoningen samengevoegd. Uiteraard kan daar pas mee worden begonnen wanneer het hele complex leeg is. De bewoners krijgen nu met voorrang een andere woning aangeboden. Daarnaast krijgen ze nog een verhuiskostenvergoeding van enige duizenden guldens mee. “Ik kan mij voorstellen dat het voor veel huurders zuur is. Zeker omdat een aantal zelf de aanzet voor verbetering van de woningen heeft gegeven. Maar het bleek niet haalbaar de goedkope huurwoningen te handhaven. Deze mogelijkheid is de enige optie want de woningen moeten worden aangepakt”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling ‘Herstructurering 1997’ zal het ministerie van VROM een financiele duit in het zakje doen. Het is de bedoeling dat volgend jaar mei met de verbouwing wordt begonnen.

Reageer op dit artikel