nieuws

Haagse corporaties mogen maximaal 2000 huizen verkopen

bouwbreed Premium

Haagse woningcorporaties mogen dit jaar maximaal 2000 woningen aan huurders verkopen. Zowel in de nieuwbouw als door samenvoeging in bestaande bouw moet het tekort aan grote woningen worden weggewerkt. En verder mogen de corporaties jaarlijks 400 woningen in de moeilijke wijken toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen.

Aldus de voornaamste afspraken die de Federatie van Haagse Woningcorporaties met de gemeente Den haag heeft gemaakt. Deze zijn opgenomen in het ‘Actieplan 1997/1998 voor de volkshuisvesting’ dat gisteren door beide partijen is ondertekend. Belangrijkste onderdeel van de afspraken betreft de herstructurering in sommige delen van de stad die moet voorkomen dat over niet al te lange tijd grootschalige sloop en nieuwbouw noodzakelijk is. Daarbij moeten deze wijken een kans krijgen te overleven wanneer straks de Vinex-locaties volop in ontwikkeling zijn.

Bezuidenhout-west

De corporaties hebben de afgelopen tijd plannen ontwikkeld voor de herstructurering in een aantal van deze probleemwijken. Dergelijke plannen worden nu opgenomen in de door de gemeente Den Haag opgestelde wijkplannen. “Hierin worden alle noodzakelijke vernieuwingen met elkaar in verband gebracht: opwaardering woningvoorraad, nieuwbouw duurdere woningen, samenvoeging kleinere woningen, verkoop aan huurders, stimuleren bedrijvigheid en verbetering van de leefbaarheid en veiligheid”, aldus de toelichting van de betrokken partijen op het actieplan.

Een voorbeeld vormt de aanpak van Bezuidenhout-west. Daar wordt binnenkort begonnen met de bouw van 37 eengezinswoningen en de verkoop van 30 eengezinswoningen aan de huurders. Verder worden nog eens 138 appartementen opgeknapt en vervolgens verkocht. Ook worden particuliere eigenaren gestimuleerd de woning te onderhouden en wordt de openbare ruimte aangepakt.

Dit plan is door de Woningstichting VZOS opgesteld en bedraagt een investering van f. 18 miljoen. Door het rijk is een bijdrage van f. 5,5 miljoen uit de tijdelijke stimuleringsregeling ‘herstructurering 1997’ toegekend.

Scheefwonen

Om ook de wat hogere inkomens in de wijken vast te houden of aan te trekken mogen de corporaties 400 woningen per jaar ‘scheef’ toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven het minimumloon. Ter compensatie worden 200 woningen in overige Haagse wijken aan huishoudens met een laag inkomen toegewezen. Nog eens 200 goedkope woningen worden elders in Haaglanden door corporaties beschikbaar gesteld. Omdat met al deze afspraken forse investeringen zijn gemoeid wordt het investeringsvermogen van Haagse corporaties verder onderzocht.

Reageer op dit artikel