nieuws

Groei bouwproductie vlakt volgend jaar af

bouwbreed

De bouwproductie zal in 1998 nog maar met 1% stijgen. Dat is de helft van de voor 1997 voorziene groei. De daling komt volledig voor rekening van de nieuwbouw van woningen, zo laat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) weten. In de utiliteitsbouw zijn de cijfers voor de nieuwbouw in 1997 naar beneden bijgesteld.

De nieuwbouw van woningen zal in 1998 met 3% achteruit gaan. In 1997 wordt nog een groei van 3,5% voorzien door het EIB. Het instituut doet deze voorspelling op basis van de te verwachten daling in de uitgifte van bouwvergunningen in 1997 en 1998 naar 96.500 respectievelijk 95.000. Deze daling is curieus omdat met name in de marktsector er een enorme vraag naar koopwoningen is. Het EIB signaleert echter vooral een daling in de opdrachten van corporaties. Dit heeft te maken met de toegenomen spanning tussen kostprijshuur en vraaghuur. Door stijgende grondkosten en verminderde subsidies wordt het moeilijker om exploitatieverliezen te vermijden. Daarnaast wordt er een toenemend beslag gelegd op de reserves van corporaties door investeringen in de bestaande voorraad. Al met al verwacht het EIB dat dit jaar nog maar 20.000 bouwvergunningen in de goedkope huur- en koopsector zullen worden afgegeven.

Voor de marktsector denkt het EIB dat aanbieders in eerste instantie vooral de duurdere koopwoningen zullen wegzetten. Door het afromen van de markt probeert men de hoge ontwikkelingskosten, veroorzaakt door met name de grondposities, snel terug te verdienen.

Uiteindelijk verwacht het EIB dat zowel in 1997 als in 1998 zo’n 75.000 bouwvergunningen in deze sector zullen worden afgegeven.

Herstel en verbouw

Na jaren van teruggang zit herstel en verbouw van woningen weer in de lift met 2% resp. 3% in 1997 en 1998. Dit komt vooral doordat investeringen gegenereerd door subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds hoger worden dan verwacht en de herstructureringsopgave van vroeg na-oorlogse wijken op gang gaat komen. In de utiliteitsbouw is de stijging van het volume in 1996 hoger geweest dan geraamd met 5,5%. Deze stijging komt volledig voor rekening van de private sector, die 10% groei te zien gaf. Dit heeft echter wel effecten voor latere jaren, waardoor de groei in 1997 op 0 zal uitkomen. In 1998 wordt dan weer een groei van 1% verwacht. Dat de groei in 1997 stabiliseert, komt door een forse daling van de publieke sector van 15 tot 20%.

Reageer op dit artikel