nieuws

Forse groei deelname jaarmodel GWW

bouwbreed

Het aantal bedrijven dat meedoet aan het tweede experimentjaar van het jaarmodel GWW is toegenomen van vier bedrijven met 90 man personeel vorig jaar naar 20 bedrijven met in totaal 230 werknemers. Het jaarmodel is erop gericht de winterwerkloosheid onder gww-werknemers terug te dringen door zomers langer te werken. De meer gewerkte uren worden ’s winters uitbetaald, wanneer het werkaanbod geringer is.

Op basis van deze aantallen hebben de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat en Sociale Zaken toegezegd de deelnemers een financiele bijdrage te geven. Deze bedraagt f. 12,45 per werknemer per niet gewerkt uur in de winter. Daarnaast krijgen bedrijven nog een bijdrage in de kosten van implementatie en begeleiding van f. 500 per werknemer met een maximum van f. 5000 per bedrijf. De regeling moet overigens nog door het parlement worden goedgekeurd.

Reageer op dit artikel