nieuws

FNV wil ‘Plan van Aanpak’ voor halen houtstofnorm

bouwbreed

Er moet voor de houtsector een uniform ‘Plan van Aanpak’ komen voor het oplossen van de houtstofproblematiek. Op basis van metingen zou moeten worden aangegeven welke investeringen gedaan moeten worden om per 1 januari 2000 te voldoen aan de overeengekomen mac-waarde van 2 mg houtstof per kubieke meter lucht. Bij het opstellen van een plan moet de arbodienst nauw betrokken worden. Ook moet gewezen worden op subsidiemogelijkheden.

Dat is de mening van districtsbestuurder Noud van de Rhee van de Bouw- en Houtbond FNV in de regio West. Hij komt tot deze aanbeveling op grond van de resultaten van een campagne die in zijn district gevoerd is tegen houtstof.

Die actie vloeide weer voort uit een landelijke convenant van werkgevers en werknemers om de blootstelling aan houtstof terug te dringen tot de nieuw vastgestelde mac-waarde.

De Bond van Timmerfabrikanten, de Centrale Bond van Meubelfabrikanten en de Vereniging van Nederlandse Houthandelaren zeggen in het met de bouwbonden van FNV en CNV afgesloten convenant toe om in de periode 1996 tot en met 1999 de hoeveelheid houtstof per kubieke meter lucht te verlagen van 5 naar 2 mg.

Maar volgens Van de Rhee zal het nog een enorme inspanning vergen om de bedrijven zover te krijgen dat ze aan de nieuwe norm gaan voldoen. Die doen er trouwens verstandig aan zich daaraan te conformeren. “Want na afloop van de convenantsperiode van vier jaar begint de Arbeidsinspectie met de uitvoering van het handhavingsbeleid”, zegt hij.

De bouwbond zelf probeert bedrijven te stimuleren tot maatregelen om de houtstofproblemen uit te bannen. En wel via de werknemers in de bedrijven. In vier van de zes regio’s in het land is inmiddels actie gevoerd.

Bedrijfsbezoeken

In het kader daarvan worden bedrijven bezocht en gesprekken gevoerd met de betrokken werknemers. In de regio West betrof het totaal 15 bedrijven met 400 werknemers. De resultaten van die bedrijfsbezoeken heeft Van de Rhee niet echt veel vrolijker gemaakt.

“De situatie is zorgelijk”, concludeert hij. “Met name de kleinere bedrijven zijn nog niet bezig met het aanpakken van de problematiek. Die hikken enorm aan tegen de noodzakelijke investeringen. De grotere bedrijven zijn er wel mee bezig, maar hebben nog niet echt een gestructureerde aanpak. Zij zien wat betreft de regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer. En het personeel is ook heel sceptisch. dat werkt al jaren in slechte arbeidsomstandigheden en heeft er weinig vertrouwen meer in dat die daadwerkelijk verbeterd zullen worden”, vertelt hij.

Technisch haalbaar

Van de Rhee laat er geen misverstand over bestaan: “Niemand van de werkgevers kan zeggen dat het onmogelijk is om de mac-waarde te halen. De stand van de techniek maakt het absoluut haalbaar om aan de norm te voldoen.”

Hij wijst er in dit verband op dat er subsidies mogelijk zijn voor het inschakelen van onafhankelijke deskundigen. Die ke bedrijven adviseren over te nemen maatregelen: “Ze zijn dan niet afhankelijk van leveranciers.”

Subsidie is vooral van belang voor de kleinere bedrijven. Die werken doorgaans met een verouderd machinepark. “Zij hebben minder gedaan aan vervanging dan de grotere bedrijven en moeten nog een inhaalslag maken. Een goed advies is daarbij onontbeerlijk. Ook arbodiensten ke in dat verband een rol spelen.”

Reageer op dit artikel