nieuws

Europese steun aan platteland niet effectief

bouwbreed

Het is niet zeker dat de Europese subsidie voor plattelandspoen in Nederland ( f. 300 miljoen tot 1999) ook echt bijdraagt aan de ontwikkeling van het platteland. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een dinsdag vrijgegeven rapport.

Het effect van de poen die met Europees geld zijn opgezet is moeilijk te meten, omdat de situatie bij de start vaak onvoldoende is vastgelegd en de selectie van poen in veel gevallen weinig inzichtelijk is geweest. Bij efficient gebruik van het geld ke daarom vraagtekens worden gezet, aldus de Rekenkamer.

Onderzocht werden 95 poen die met Europese steun in Groningen, Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Overijssel worden uitgevoerd. In totaal ontvangen deze regio’s tot 1999 f. 300 miljoen, bedoeld voor de ontwikkeling en structurele aanpassingen van het platteland.

Het gaat bijvoorbeeld om het tegengaan van verdroging, huisvesten van bedrijven in kleine kernen in de provincie Friesland en het scholen van bosbeheerders in Noord-Nederland. Ook het Rijk, de lagere overheden en particulieren steken geld in deze poen.

Volgens de Rekenkamer moeten de drie betrokken ministeries (LNV, EZ en Sociale Zaken) zich actiever opstellen bij verbetering van de tekortkomingen in de voorbereiding.

Reageer op dit artikel