nieuws

Europees aanbesteden ook bij pps-constructies nodig

bouwbreed

Het aangaan van publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) voor de realisatie van poen, ontslaat gemeenten nog niet van de verplichting om Europees aan te besteden. Dat is de mening van prof. dr. L.W. Gormley, hoogleraar Europees recht in Groningen.

Ferry Heijbrock

Volgens Gormley zijn er globaal drie vormen van pps-constructies gebruikelijk in de bouw: de bouwclaim, het joint venture model en de concessie. De hoogleraar denkt dat in alle drie gevallen de Europese Commissie zeker zal vinden, dat de Europese richtlijnen voor aanbesteden gewoon van toepassing zijn.

“Als er een bouwclaim is, kun je daardoor niet ‘ontsnappen’ aan de richtlijn werken. Ik vind ontsnappen trouwens een kwalijk woord. De Richtlijnen zijn er in het belang van de overheid, dus in het belang van de burgers”, zo zegt de hoogleraar.

Hij vindt dat overheden zich niet aan internationale afspraken willen houden door toepassing van dit soort in zijn ogen fictieve constructies. “Het is een inbreuk op artikel 5 van het Europees verdrag, waarin de verplichting om medewerking te verlenen aan uitvoering van verdragen is geregeld.”

Ook het joint venture model, waarbij de overheid(s-instantie) samen met private ondernemingen een aparte organisatie opricht, meestal in de vorm van een commanditaire vennootschap, faalt volgens hem. “Ook hier kan de overheid zich niet onttrekken aan haar publieke taak. Dus is de Europese richtlijn van toepassing. Het is een gerichte poging om te ontsnappen aan verplichtingen waar de Europese Commissie doorheen zal kijken”, zo is hij van mening.

Daarbij denkt Gormley overigens wel dat het verschil maakt hoe groot het aandeel van de overheid is. Als dat 50 procent of meer is, is het volgens hem evident dat Europees aanbesteden moet. “Als de participatie van de overheid lager is dan 50 procent, dan is er meer kans om onder de Richtlijn uit te komen. Maar dan moet het wel belangrijk lager zijn”, aldus de hoogleraar die zich niet wil binden aan welk percentage dan ook. Maar alles bij elkaar genomen “zou ik niet teveel geld zetten op pps-constructies”.

Fiscaliteiten

Zijn collega fiscaal recht prof.dr. B.G.van Zadelhoff ging afgelopen vrijdag tijdens een studiemiddag van het Instituut voor Bouwrecht nog eens in op de fiscale aspecten van pps-constructies. Hij deed dit naar aanleiding van het rapport ‘Publiek-private samenwerking als uitvoeringsinstrument van het Vinex-beleid’.

Daarbij zette hij zich af tegen de Belastingdienst, die het hoofdstuk over de fiscaliteiten niet wenste te accepteren. Alsof er iets in zou staan wat niet allang bij de betrokkenen bekend is.

Hij had daarnaast nog enkele tips in het geval private partijen infrastructuur aanleggen en die vervolgens overdragen aan de gemeente. Als dat onder kostprijs gebeurt, dan zal er overdrachtsbelasting moeten worden betaald. “Je ziet nu dan ook dat er soms al infrastructuur om niet wordt overgedragen. Dan is er geen titel voor belastingheffing.”

Het rapport is te verkrijgen bij AKRO Consult, 070-3262623. Prijs f. 40 exl. BTW.

Reageer op dit artikel