nieuws

Europa bevordert duurzame energie

bouwbreed Premium

De Europese Commissie wil nog voor het eind van het jaar een witboek en een actieprogramma opstellen voor hernieuwbare energiebronnen. Commissaris Ch. Papoutsis zei dat naar aanleiding van aanbevelingen die Europees parlementslid M. Rothe voor de ontwikkeling van duurzame energie deed.

Rothe bepleitte daarin onder meer het zogeheten 1-miljoen daken-programma. Dat moet kleine particulieren in staat stellen om met financiele steun van Europa fotovoltaische installaties aan te brengen. Te denken valt ook aan programma’s voor windenergie en biomassa. De EC dient in een witboek een lijst van sleutelpoen op te nemen. Daar zou dan een startfinanciering van meer dan 50 procent te komen. Het Europese Parlement kan zelf het goede voorbeeld geven door bij lopende bouwpoen meer rekening te houden met duurzame energie. Dergelijke poen verminderen niet alleen de afhankelijkheid van eindige energiebronnen; ze vergroten ook de werkgelegenheid in de verwerkende industrie en de energiewinning.

Zo’n 6 procent van de Europese energie komt uit duurzame bron. In sommige landen vormt hernieuwbare energie pakweg 30 procent van het totaal; in andere blijft het tot hooguit 1 procent beperkt. Mede door het witboek moet in 2010 hernieuwbare energie minimaal 15 procent van de conventionele primaire energie vervangen.

Reageer op dit artikel