nieuws

Energiebesparing Oekraine schept zakelijke kansen

bouwbreed Premium

Het proefpo dat PRC Bouwcentrum, TNO Bouw en het nutsbedrijf EWR uitvoeren in drie flatcomplexen in de deelgemeente Podel van Kiev moet zakelijke mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven opleveren. Deze gebouwen zijn van een model dat veelvuldig in Oekraine voorkomt. Zoals we vrijdag al schreven ligt het in de bedoeling om met een laag budget of zelfs met een kostenneutrale aanpak tot een energiebesparing van 25 procent te komen.

Jean Quist

De woningen zijn gemeentelijk bezit. De plaatselijke overheid wil dat bestand nu privatiseren en deed inmiddels zo’n 30 procent van de hand. “We zoeken nu uit wat ‘privatisering’ eigenlijk betekent in Oekraine”, zegt senior consultant ir. A. Berden van PRC Bouwcentrum. “Het lijkt erop dat de zittende bewoners na betaling van een gering bedrag een contract ontvangen dat hun eigendomsrechten bevestigt. Maar wie dan verantwoordelijk is voor onder meer de daken, de installaties en de infrastructuur in het gebouw blijft onduidelijk. Je kunt je afvragen welk voordeel iemand met de verwerving boekt. Temeer omdat derden ook de (stads)verwarming verzorgen en niet altijd de temperatuur leveren die is overeengekomen. Een opgave van 18 gr. C komt in de praktijk niet zelden neer op 14 gr. C of nog minder.”

Tapwater

Hetzelfde probleem speelt bij de levering van warm tapwater. Verwarming van het tapwater gebeurt door middel van een warmtewisselaar in de kelder van de flatgebouwen. Het gemiddelde dagelijkse waterverbruik per persoon beloopt in Oekraine 370 liter, meer dan het dubbele van het Nederlandse verbruik. Voor een deel is dat een gevolg van het feit dat de eindtemperatuur van het geleverde water beneden de opgegeven waarde blijft. Mensen die een bad willen nemen laten de kuip net zo lang vollopen tot de temperatuur van het badwater aan de wens voldoet. Daar komt bij dat nogal wat mensen bij gebrek aan een wasmachine het bad ook voor de was gebruiken. Dat alles zorgt voor een aanzienlijk waterverbruik.

“Men betaalt naar het aantal bewoners van een gebouw of naar het aantal vierkante meters”, legt Berden uit, “afhankelijk van de energiedrager. Staan voor een woning drie mensen ingeschreven maar wonen er feitelijk vijf, en wordt er aanzienlijk meer energie verbruikt. Een nota op basis van het aantal vierkante meters zet dan nauwelijks tot besparing aan. Bijkomend probleem is dat ongeveer de helft van de verbruikers de volle rekening betaalt. Per maand gaat het dan om zo’n f. 100. Nogal wat mensen komen in aanmerking voor een toeslag. Die krijgen nauwelijks nog geld te zien, eigenlijk alleen maar bonnen. Het zal erg moeilijk zijn deze mensen te laten meedelen in de energiebesparing die ze teweegbrengen.”

Prijzen

De nutsbedrijven Kiev Energo en Kiev Gaz stellen de prijzen vast. De deelgemeenten innen via onderaannemers de rekening en dragen de gelden af aan de energiebedrijven. Daar zijn weer allerlei mogelijkheden voor onderhandelingen over de uiteindelijke prijs. Wat betekent dat het niet eenvoudig zal zijn om de besparing ten goede te laten komen aan de bewoners. Temeer omdat de veelheid aan betrokken instanties het zicht op het geheel wat vermindert. Het gaat dan om de verwarming. Want kijk je naar het elektra dan is dat wel goed geregeld. Daarbij wil het landsbestuur van Oekraine voor 2001 zo’n 9,5 miljoen gasmeters geplaatst zien. Achter de warmtebemetering zit intussen wel enige haast. Meer en meer mensen zullen moeite ondervinden met de afrekening. Denk bijvoorbeeld aan de ontvangers van een niet-waardevast pensioen.

Kwaliteit

“Met het plaatsen van een meter is het werk niet gedaan”, meent Berden. “Aandacht vergt ook de uitvoering van een gebouw. In een flatgebouw uit baksteen doen zich andere problemen voor dan bij een elementenflat. Onderzoek toonde aan dat de baksteengebouwen die in de jaren zestig ontstonden dusdanig slecht van kwaliteit zijn dat aanpak eigenlijk niet meer loont. De elementenflats ontstonden in de jaren tachtig en zullen om die reden nog langere tijd in gebruik moeten blijven. Het plaatsen van de meters is overigens ook niet zo eenvoudig. De verwarming gebeurt namelijk niet door radiatoren maar door convectoren en daar zijn moeilijk meters op te plaatsen. Het proefpo moet nu de meest geschikte methode voor de bemetering uitwijzen.”

Reageer op dit artikel