nieuws

‘Dwingende’ richtlijnen voor glas in liften

bouwbreed

Het gebruik van glas in liften is niet in het Besluit Liften opgenomen Daarom heeft de Commissie Liftveiligheid gemeend een aanvulling te moeten publiceren, om het veilig gebruik van glas in liften te waarborgen.

Per 1 juli wordt het Besluit Liften van kracht. Daarin staan allerlei bepalingen waaraan liften vooral uit oogpunt van veiligheid moeten voldoen. Het gebruik van glas in liftinstallaties is hierin niet opgenomen. Toch is het veillig gebruik van (gelaagd) glas van groot belang. Dit temeer omdat architecten er steeds meer voorkeur aan geven om glas in liften toe te passen.

Om duidelijkheid te scheppen over de vraag in welke situaties en onder welke voorwaarden enkel of gelaagd glas voor schachtwanden en gelaagd glas voor kooiwanden, kooidak en liftdeuren ke en mogen worden toegepast, heeft de Commissie Liftveiligheid van het Liftinstituut in Amsterdam een aantal richtlijnen vastgesteld. Dit in combinatie met de normen NEN-EN 81-1 en 2 alsmede de praktijkrichtlijn prEN 81-1 en 2. Per 1 januari volgend jaar moeten de richtlijnen van kracht worden.

Onder meer wordt daarin aangegeven dat schachtwanden, indien van liften in schachten sprake is, solide moeten zijn geconstrueerd. Glaspanelen die zijn aangebracht op voor personen toegankelijke plaatsen, zoals liftwanden, moeten van gelaagd glas zijn gemaakt. Dat geldt tevens voor scheidingswanden van meer liften in een schacht. Ook ten aanzien van borstweringen stelt de commissie een aantal vaste afmetingen voor.

De uitgebreide voorstellen ke worden aangevraagd bij de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek in Amsterdam.

Reageer op dit artikel