nieuws

DSM Geleen sloopt veel objecten

bouwbreed

DSM-Limburg b.v. sloopt op haar bedrijventerrein in Geleen, tot 2000, 60 tot 70 objecten. Het zijn grotere en kleine gebouwen, garages, loodsen en kantoorgebouwen. Ook produktie-installaties worden ontmanteld.

Het zijn bedrijfsonderdelen waar geen wezenlijke bestemming aan gegeven kan worden, niet voldoen aan de Arbo-eisen of waarvan renovatie te duur is. De vrijkomende ruimte is bestemd voor de uitbreiding van bestaande installaties, het aanleggen van parkeerplaatsen en het creeren van bredere veiligheidsmarges.

DSM maakt in een keer schoon schip omdat de overheid steeds strengere en dus kostenverhogende eisen stelt aan sloopaktiviteiten. Het actieplan is opgesteld door de afdeling Gebouwen ITB.

Reageer op dit artikel