nieuws

Doopceel gelicht bij aanbestedingen

bouwbreed Premium

Een speciaal bureau bij de Centrale Recherche Informatiedienst gaat op verzoek van het Rijk, de provincie of gemeenten de doopceel lichten van mensen die aankloppen voor een vergunning, een subsidie of een aanbesteding. Het onderzoek zal zich onder meer richten op de bouw. Dat zei drs. W.J. Kuijken, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gisteren in Rotterdam. Op ambtelijk niveau wordt de laatste hand gelegd aan een wetsvoorstel. Enerzijds is het voor de bestuurders van belang dat ze criminelen buiten hun deuren houden. Anderzijds weegt zwaar dat de privacy van de betrokkenen niet geschaad wordt en dat grondwettelijke rechten worden gewaarborgd.

De informatie bij het nieuwe bureau BIBOP (Bevordering Integrale Besluitvorming Openbaar Bestuur) mag niet worden verstrekt aan derden en mag alleen worden gebruikt voor het advies aan de lokale overheid en niet “zomaar voor opsporing”. Bovendien wordt een verplichting opgenomen om de betrokkenen te horen. Informatie uit een bron, bijvoorbeeld de Centrale Informatiedienst, mag nooit voldoende basis zijn voor een negatief advies. Er moet worden aangetoond dat “crimineel vermogen wordt aangewend” of dat een grote kans bestaat dat met bijvoorbeeld een vergunning criminele activiteiten zullen worden ondernomen, aldus de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hij benadrukte dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven cruciaal is voor het slagen van het po. “Het versterkt de concurrentiepositie van de bonafide bedrijven”, aldus Kuijken.

Reageer op dit artikel