nieuws

De Grave verwacht f. 12 miljard bezuiniging van volgend kabinet

bouwbreed Premium

Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken denkt dat het volgende kabinet ongeveer f. 12 miljard gulden moet bezuinigen om voldoende geld vrij te maken voor lastenverlichting, verlaging van het financieringstekort en nieuwe uitgaven.

De Grave wil net als zijn partijgenoot minister Zalm van Financien het financieringstekort in de komende kabinetsperiode terugbrengen naar nul. Dat kost volgens hem zo’n f. 7 miljard. Voor lastenverlichting moet een soortgelijk bedrag worden vrijgemaakt, meent hij. Daarnaast moet er volgens hem nog circa f. 5 miljard beschikbaar komen voor de gezondheidszorg en het onderwijs.

Er is dus f. 19 miljard extra nodig in de volgende regeerperiode. De Grave schat dat er door de economische groei ongeveer f. 7 miljard beschikbaar komt. Dat brengt het te bezuinigen bedrag op f. 12 miljard.

De staatssecretaris meent dat er vooral in de overheidssubsidies nog heel wat te snoeien valt. Ook de uitvoering van de sociale zekerheid kan volgens hem nog aanzienlijk goedkoper.

Financieringstekort

De Grave gaat ervan uit dat de paarse coalitie in de volgende kabinetsperiode kan worden voortgezet. Maar PvdA en D66 zullen waarschijnlijk niet bereid zijn een bezuiniging van f. 12 miljard in het regeerakkoord op te nemen. De PvdA vindt het helemaal niet nodig om het financieringstekort helemaal weg te werken in de komende vier jaar. Voor die partij is het huidige niveau van 2 procent van het bruto binnenlands product acceptabel. Topambtenaar Brouwer van het ministerie van Financien kenschetste die houding vorige week nog als “schuren langs de vangrails”.

D66 streeft naar een structureel tekort van 1 procent. Financieel specialist Ybema van D66 zei onlangs te verwachten dat het volgende kabinet f. 4 tot f. 8 miljard moet bezuinigen.

Reageer op dit artikel