nieuws

Competitie ‘Exergiewoning’ slaat goed aan

bouwbreed Premium

De competitie van Exergiewoning te Bodegraven is goed aangeslagen. Op de oproep eind vorig jaar, ‘wie brengt exergie in huis’ hebben architectenbureaus en in enkele gevallen samenwerkende installatiebureaus massaal gereageerd. Er zijn bijna vijftig ontwerpen ingediend, waaronder ook enkele van particulieren.

Onder exergie verstaat de pogroep Exergiewoning die woning waarbij bij het ontwerp optimaal gebruik wordt gemaakt van de kwaliteit van de energie. Dat houdt in dat op alle mogelijke manieren warmte zoveel mogelijk moet worden behouden, bijvoorbeeld door warmteterugwinning uit ventilatielucht en uit afvalwater in huishoudens.

De ontwerpen worden momenteel technisch, bouwkundig en exergetisch getoetst door PRC Bouwcentrum te Bodegraven. Daarna gaat de Pogroep Exergiewoning aan het werk. De jury onder voorzitterschap van het Tweede Kamerlid Paul Rosenmoller stelt begin oktober de uitslag vast.

Doel van de competitie is de expliciete toepassing van exergieprincipes , die energiebesparing voor woningen opleveren.

Reageer op dit artikel