nieuws

Cilly Jansen: directeur Architectuur Lokaal.

bouwbreed

“Wij hebben geen eigen opvatting over architectuur. Wij helpen gemeenten en particuliere organisaties hun weg te vinden in architectuurland en een eigen visie te ontwikkelen.” Dat zijn de woorden van Cilly Jansen (39), die op 1 juni is benoemd tot directeur van Architectuur Lokaal, het landelijk platform voor gemeentelijk architectuurbeleid in Rotterdam. Vanwege de door de Tweede Kamer bepaalde uitbreiding van het takenpakket naar de marktsector wordt de organisatie van Architectuur Lokaal uitgebreid. Om diezelfde reden is ervoor gekozen een directeur aan te stellen in plaats van een coordinator.

Jansen is vanaf de oprichting (in 1992, na het verschijnen van de eerste architectuurnota van het Rijk) betrokken bij Architectuur Lokaal. “De organisatie is opgericht omdat in deze nota naar voren kwam dat de meeste beslissingen op architectonisch- en stedenbouwkundig niveau door gemeenten worden genomen. Ze zijn daar echter niet altijd goed op toegerust, en er gaat nogal eens wat fout. Het platform biedt daarom een documentatiecentrum, maar legt ook contacten met bijvoorbeeld beroepsverenigingen als de BNA. Wat wij niet doen is gemeenten vertellen wat en hoe zij moeten bouwen. Wij proberen ze juist een eigen visie te laten ontwikkelen. We doen dat met individuele gemeenten, maar ook pomatig. Zo zijn we nu bezig een andere kijk op bedrijventerreinen te bewerkstelligen: niet alleen een economische, maar ook een stedenbouwkundige. Ons doel is in feite het bevorderen van de totstandkoming van architectuurbeleid, met name in de kleinere gemeenten.”

Per 1 augustus zal het platform overigens tevens worden versterkt met Ton Idsinga, die de functie van algemeen beleidsadviseur gaat vervullen. Idsinga is nu nog adjunct-directeur van het Nederlands Architectuurinstituut.

Reageer op dit artikel