nieuws

Capaciteit torenkranen uitdrukken in tonmeter

bouwbreed

Handelaren en leveranciers gebruiken in verband met kranen met een capaciteit van 10 tonmeter vaak de uitdrukking ‘tien ton/meter kraan’. Voor een kraan met een capaciteit boven de tien tonmeter is een ‘hijsbewijs’ nodig. Deze grens is te belangrijk om fout te worden aangegeven. De eenheid moet ‘tonmeter’ (ton maal meter) zijn en niet ‘ton/meter (ton per meter).

Jan van Staveren

De capaciteit van torenkranen wordt aangegeven met de last die op een bepaalde afstand gehesen mag worden. Een kraan die op een afstand van 10 meter een last van 1 ton kan hijsen heeft een capaciteit van tien tonmeter. Het gaat om kracht maal afstand. Is de capaciteit bekend dan is de last die met zo een kraan op een afstand van vijf meter kan worden getild twee ton (dat is ook weer tien tonmeter). De capaciteit moet dus worden uitgedrukt in tonmeter (ton maal meter). Dat de kracht in tonnen wordt uitgedrukt en niet in Newton is begrijpelijk, maar onjuist vanuit oogpunt van de eenheden die in het internationale stelsel (SI) zijn afgesproken. De ton als eenheid is bij hijsen kennelijk te zeer ingeburgerd. De capaciteit van tien tonmeter bij torenkranen is te belangrijk om fout te doen. Boven een capaciteit van tien tonmeter is een ‘hijsbewijs’ nodig. Daaronder niet. Zo’n belangrijke grens moet goed worden aangeduid met tien tonmeter. De aanduiding ‘tien ton/meter kraan’ is dus fout. Je zou ke denken dat een tien ton/meter kraan bij een vlucht van bijvoorbeeld 5 meter dan 5 x10 ton zou ke hijsen. Dat geeft dan een kantelend moment op de kraan van 50 tonmeter. Veel hoger dan het moment dat de kraan kan opnemen.

Niet bekend

Uit reacties van leveranciers van kranen die ‘ton/meter’ gebruiken blijkt men best te weten dat dit niet goed is. De heer Nieling van NIBM Industrie- en bouwmachines in Geleen (met ook een vestiging in Gouda) heeft laten weten dat het ‘tonmeter’ moet zijn. Dat komt van ton maal meter. Technici weten dat. Voor de commerciele mensen ligt dat anders. De heer Konst van Teka Kranen BV uit Hoorn vindt ton/meter niet zo erg. Bekend is dat het fout is. Bij kranen gaat het namelijk om het kiepmoment. Maar iedereen gebruikt het. Daarom doet Teka Kranen dat ook.

Reageer op dit artikel